12.3.1999

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Hiilen kulutus väheni neljänneksen viime vuonna

Energian kokonaiskulutus kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 1998 yhden prosentin. Eniten lisääntyivät vesivoima, 24 prosenttia, ja tuontisähkö, 22 prosenttia. Viime vuonna oli käytettävissä runsaasti sekä kotimaista että norjalaista ja ruotsalaista vesivoimaa. Öljyn käyttö lisääntyi 3 prosenttia, mikä johtui kansantalouden tuotannon ja kuljetusten määrän kasvusta. Ydinvoiman tuotannon vajaan 5 prosentin kasvu perustui voimaloiden tehonkorotuksiin ja laitosten hyvään käytettävyyteen.

Hiilen käyttö väheni viime vuonna neljänneksen. Myös turpeen kulutus väheni, mutta maakaasun käyttö sen sijaan kasvoi. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöt, joita seurataan kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen mukaisesti, vähenivät lähes 7 prosenttia, ja ovat kahden miljoonan tonnin päässä vertailuvuoden 1990 päästöistä. Polttoaineperäiset päästöt muodostavat pääosan kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen mukaan seurattavista kasvihuonekaasupäästöistä.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi viime vuonna runsaaseen 23 prosenttiin ilman turvetta ja turve mukaan lukien lähes 30 prosenttiin.

Teollisuuden energian käyttö lisääntyi

Energian loppukäyttö kasvoi kulutussektoreilla viime vuonna hieman kokonaiskulutusta nopeammin eli runsaat 3 prosenttia, mikä oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin bruttokansantuotteen lähes 5 prosentin kasvu. Teollisuuden energian käyttö lisääntyi viime vuonna noin 4 prosenttia. Liikenteen ja rakennusten lämmitysenergian kulutus kasvoi maltillisemmin, 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sääolosuhteiltaan vuosi 1998 oli hiukan normaalia lämpimämpi.

Tilastokeskus on nyt ensimmäistä kertaa laskenut Suomen energian loppukäytön: viime vuonna energian loppukäyttö oli 996 petajoulea, kun energian kokonaiskulutus oli 1 291 petajoulea. Loppukäyttö mittaa energiatuotteiden eli sähkön, lämmön, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Siinä eivät ole mukana energian muunnossa ja siirrossa syntyvät häviöt.

Sähkön kulutus kasvoi lähes 4 prosenttia

Sähkön kulutus lisääntyi viime vuonna vajaat 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähköä käytettiin kaikkiaan 76,5 TWh. Suhteellisesti eniten, yli 4 prosenttia, kasvoi julkisen sektorin ja palvelusektorin sähkön kulutus. Teollisuuden sähkön käyttö lisääntyi vajaat 4 prosenttia: teollisuus käytti sähköä viime vuonna kaikkiaan 41,5 TWh, mikä oli 55 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Koti- ja maataloudet käyttivät 3 prosenttia enemmän sähköä kuin vuotta aiemmin.

Viime vuotta koskevat tiedot ovat ennakollisia ja tarkemmat tiedot julkaistaan syksyllä ilmestyvässä Energiatilastot-vuosijulkaisussa. Ennakkotiedot perustuvat energia-alan järjestöiltä saatuihin tietoihin sekä Tilastokeskuksen arvioihin.

Lähde: Energiatilastot 1998. Tilastokeskus