15.3.1999

Lisätietoja:Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Mari Suviranta (09) 1734 3501
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Suviranta (09) 1734 3501
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio helmikuussa 0,8 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 0,8 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä tammikuussa se oli 0,5 prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Kuluttajahinnat nousivat tammikuusta helmikuuhun

Asuntojen hintojen ja vuokrien nousu ylläpiti inflaatiota helmikuussa. Vuokrat kohosivat viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 3,5 prosenttia. Lisäksi vaatteiden sekä ravintola- ja majoituspalveluiden hinnat nousivat. Asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen lasku hillitsee edelleen inflaatiota.

Tammikuusta helmikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia, mikä johtui erityisesti vuokrien ja vaatteiden kallistumisesta. Myös valmismatkojen, bensiinin ja vihannesten hinnat nousivat. Hintojen nousua tammikuusta helmikuuhun hillitsi kahvin halpeneminen sekä korkojen lasku.

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), helmikuu 103,4 0,8 % 0,2 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), helmikuu 1 437
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), helmikuu 102,8 0,9 % 0,4 %
Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), tammikuu
101,9
0,4 % -0,2 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-inflaatio hitain tammikuussa Luxemburgissa

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi laski tammikuussaedellisestä vuodesta Luxemburgissa 1,4 prosenttia. Suomen vastaava indeksi nousi 0,5 prosenttia. Nopein inflaatio oli Kreikassa, 3,5 prosenttia. EU-maiden keskiarvo oli 0,9 prosenttia ja Emu-maiden 0,8 prosenttia.

Helmikuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 102,8 ja vuosimuutos 0,9 prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun indeksi nousi 0,4 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, helmikuu. Tilastokeskus.