15.3.1999

Lisätietoja: Ari Mikkelä (09) 1734 2480, Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 7,6 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 7,6 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Kasvusta vastasi sähkötekninen teollisuus, jonka tuotanto lisääntyi tammikuussa 55 prosenttia. Tuotanto kasvoi kaikilla sähköteknisen teollisuuden päätoimialoilla, mutta tietoliikennevälineiden valmistuksessa tuotannon kasvu oli erittäin voimakasta. Jos teollisuustuotannon volyymi-indeksi laskettaisiin ilman sähköteknistä teollisuutta, olisi tuotanto vähentynyt vuotta aiemmasta prosentin.

Metsäteollisuuden tuotanto väheni tammikuussa vain prosentin viime vuoden tammikuuhun verrattuna, kun vielä joulukuussa tuotanto metsäteollisuudessa supistui 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Joulukuussa metsäteollisuuden tuotantoa vähensivät seisokit.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa runsaan viidenneksen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Sähköteknisen teollisuuden lisäksi metallin toimialoista myös koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistus lisääntyi hieman. Perusmetallien ja metallituotteiden tuotanto sen sijaan väheni 5 prosenttia. Energia- ja vesihuollon tuotanto kasvoi viime vuoden tammikuusta 3 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto supistui tammikuussa 5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Tekstiilien ja vaatteiden valmistus väheni tammikuussa 10 prosenttia vuotta aiemmasta. Sekä rakennusaineteollisuuden että elintarviketeollisuuden tuotanto supistui 4 prosenttia viime vuoden tammikuusta.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli tammikuussa käytössä 85 prosenttia, mikä oli 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli tammikuussa 93 prosenttia, metalliteollisuuden 88 prosenttia ja kemianteollisuuden 73 prosenttia. Kemianteollisuudessa käyttöaste väheni 9 prosenttiyksikköä viime vuoden tammikuusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, tammikuu. Tilastokeskus