18.3.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat nousivat helmikuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan tammikuusta helmikuuhun 0,3 prosenttia. Tätä ennen tuontihinnat laskivat yhtäjaksoisesti lähes vuoden ajan, sillä ne nousivat viimeksi vuoden 1998 huhtikuussa.

Tammikuusta helmikuuhun tuontihintoja nosti öljytuotteiden, värimetallien ja kemikaalien kallistuminen. Samaan aikaan myös dollari vahvistui Suomen markkaan verrattuna kolme ja puoli prosenttia.

Viime vuoden helmikuusta tuontihinnat alenivat 6,0 prosenttia. Mineraalien, perusmetallien ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet vuodessa nopeasti, ja myös sähkötekniset tuotteet ovat selvästi halventuneet. Tuontihintojen laskuvauhti on kuitenkin hidastunut, sillä vielä viime vuoden joulukuussa tuontihinnat laskivat vuositasolla 7,4 prosenttia.

Vientihinnatalenivat tammikuusta helmikuuhun 0,4 prosenttia ja viime vuoden helmikuusta 7,5 prosenttia. Sekä kuukausi- että vuositason lasku johtui sähköteknisten tuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpenemisesta. Vientihintojen laskuvauhti nopeutui hieman, koska tammikuussa se oli 7,0 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahinnateli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat tammikuusta helmikuuhun 0,2 prosenttia, mikä johtui raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpenemisesta. Viime vuoden helmikuusta teollisuuden tuottajahinnat alenivat 4,1 prosenttia. Tähän oli syynä energian, raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hintojen lasku.

>

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja
vuosimuutokset helmikuussa 1999, %
Indeksit 1/99 - 2/99 2/98 - 2/99
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,2 -4,1
Vientihintaindeksi -0,4 -7,5
Tuontihintaindeksi 0,3 -6,0
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,2 -3,6
Tukkuhintaindeksi -0,2 -3,4

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, helmikuu. Tilastokeskus