19.3.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kuutiot lisääntyivät 12 prosenttia tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,7 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike-ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli kaksinkertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Myös maatalousrakennuksille lupia myönnettiin tammikuussa selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten rakennusten lupakuutiot vähenivät runsaan kolmanneksen edellisvuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammikuussa rakennusluvan saaneiden kerrostaloasuntojen määrä oli neljänneksen suurempi kuin vuosi sitten. Omakoti- ja rivitaloasunnoille lupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Kaikkiaan lupia myönnettiin noin 1 800 uuden asunnon rakentamiseen.

>


Myönnetyt rakennusluvat tammikuussa 1999
Tammikuu

1000 m3

Muutos, %
1/1998 - 1/1999
Kaikki rakennukset 1 728 12
joista

asuinrakennukset


590

17
liike- ja toimistorakennukset 417 100
julkiset palvelurakennukset 119 -38
teollisuus- ja varastorakennukset 261 -38
teollisuusrakennukset 218 -32
maatalousrakennukset 233 77
muut rakennukset 107 32
Asunnot, kpl 1773 10

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, tammikuu 1998. Tilastokeskus