19.3.1999

Lisätietoja: Tilastokeskus: Lea Parjo, puh. (09) 1734 3521, sähköposti lea.parjo@tilastokeskus.fi;
VTT Tietopalvelu: Merja Lehti, puh. (09) 456 4382, sähköposti merja.lehti@vtt.fi

Yli 1,3 miljoonaa suomalaista käyttää tietoverkkojen palveluja

Mahdollisuus mikrotietokoneen käyttöön on 63 prosentilla eli lähes 2,5 miljoonalla 15 - 74 -vuotiaalla suomalaisella. Kotonaan tietokonetta voi käyttää 1,6 ja työpaikalla 1,8 miljoonaa suomalaista. Lisäksi noin 100 000 henkilöä on löytänyt tietokoneen käyttömahdollisuuden muualta, esimerkiksi kirjastosta. Tietoverkkoihin pääsee 1,6 miljoonaa yli 15-vuotiasta suomalaista, kotikoneeltaan noin 700 000 ja työ- tai opiskelupaikaltaan peräti 1,4 miljoonaa henkilöä. Tietoverkkojen palveluja käyttää yhteensä yli 1,3 miljoonaa 15 - 74 -vuotiasta suomalaista.

Sähköisiin palveluihin useimmin työ- tai opiskelupaikalta

Työ- tai opiskelupaikan verkkoyhteyksiä hyödyntää yli 1,1 miljoonaa suomalaista. Lähes miljoona heistä käyttää verkkoyhteyksiä vähintään kerran viikossa, päivittäiskäyttäjiäkin on yli 600 000.

>

Sähköisten palvelujen käyttäjät (15 - 74 -vuotiaat), syyskuu 1998
Kotikäyttäjiä, 1 000 henkilöä % Käyttäjiä työ- tai opiskelupaikalta,
1 000 henkilöä
%
Sähköisten palvelujen käyttäjiä yhteensä 509 13 1 158 30
Käytetty palvelu
- viestintäpalvelut 344 9 796 21
- tietopalvelut 442 11 927 24
- asiointipalvelut 398 10 483 12
- pelit ja viihde 73 2 .. ..
- opiskelu 61 2 126 5
- muut palvelut 31 1 81 3

Kotoaan tietoverkkoyhteyksiä käyttää noin 500 000 suomalaista; vähintään viikottain käyttävien määrä on noin 384 000.

Työ- tai opiskelupaikan koneelta verkkopalveluja käyttävät seuraavat tavallisimmin oman kiinnostuksensa mukaisia kohteita, lehtiä ja muita julkaisuja, hakevat viranomaistietoa ja käyttävät on line -tietokantoja tai muita sähköisiä tietopalveluja. Sähköpostia käyttää noin 800 000 suomalaista. Miehet ja naiset käyttävät työ- tai opiskelupaikan verkkopalveluja lähes yhtä paljon.

Verkkopalveluiden kotikäyttäjistä enemmistö on miehiä. Yhden ja kahden hengen talouksissa asuvista palveluja käyttää joka kymmenes, neljän hengen ja sitä suuremmissa talouksissa asuvista joka viides.

Kotitietokoneelta käytetään tavallisimmin sähköpostia tai sähköisiä asiointipalveluja. Useimmiten käytetty asiointipalvelu ovat pankkipalvelut, joita käyttää verkossa 320 000 suomalaista.

Tilastokeskus selvitti VTT Tietopalvelun tilauksesta sähköisten palvelujen käyttöä ja kysyntää 3 000:lta 15 - 74 -vuotiaalta suomalaiselta syyskuussa 1998. Samanlainen tutkimus tehdään Euroopan komission aloitteesta kaikissa EU-maissa sekä Norjassa ja Islannissa. Tarkoituksena on saada makrotason kuva tietopalvelujen tilanteesta, markkinoiden koosta ja rakenteesta sekä alan vahvuuksista ja heikkouksista Euroopassa. Suomessa koko tutkimuksesta vastaa VTT Tietopalvelu.

Raportti on kokonaisuudessaan Internetissä osoitteessa http://www.inf.vtt.fi/pdf/misc/msstudy-demand.pdf.