22.3.1999

Lisätietoja: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, Risto Lättilä (09) 1734 3252
sähköposti vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.tilastokeskus.fi/vaalit
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Vaaleissa valittiin hyvätuloisia ja korkeasti koulutettuja

Eduskuntavaaleissa valitut kansanedustajat poikkeavat tuloiltaan selvästi ehdokkaista ja äänioikeutetuista, osoittaa Tilastokeskuksen selvitys ehdokkaiden sosiaalisesta taustasta. Valittujen verotettavat tulot olivat vuonna 1997 keskimäärin kaksi kertaa niin suuret kuin ehdokkaiden tulot, ja äänioikeutettujen keskituloihin verrattuna ne olivat 3,5-kertaiset.

Äänioikeutetuista vain neljällä prosentilla tulot ylittivät 250 000 markkaa vuonna 1997. Ehdokkaista ylimpään tuloluokkaan kuului 18 prosenttia, mutta valituista kansanedustajista 71 prosenttia.

Eduskuntaan valittiin myös korkeasti koulutettua väkeä. Kun äänioikeutetuista on korkeakoulututkinto 14 prosentilla ja ehdokkaista 41 prosentilla, valituista kansanedustajista tutkinto on 70 prosentilla.

Eduskuntaan valituista selvällä enemmistöllä, noin 60 prosentilla, on perinteinen perhe, johon kuuluvat molemmat puolisot ja lapsia. Äänioikeutetuista perinteisessä perheessä elää vain joka kolmas.

Työttömänä vuonna 1997 olleista eduskuntaan ei päässyt kukaan. Nyt valituista kansanedustajista 182 oli tuolloin työllisiä, opiskelijoita oli 13 ja eläkeläisiä 5.

Keskusta voitti työttömyysalueilla

SDP menetti kannatustaan tasaisesti eduskuntavaaleissa eri tyyppisillä työttömyysalueilla. Keskusta puolestaan menestyi parhaiten alueilla, joilla on ollut suurin työttömyys. Kokoomus taas kasvatti edellisistä eduskuntavaaleista eniten kannatustaan pienen työttömyyden alueilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään analyysiin, jossa verrattiin puolueiden kannatuksen muutosta vuoden 1995 eduskuntavaaleista eräiden muuttujien mukaan. Analyysi perustuu lähes 2 000 äänestysalueen tietoihin.

Eläkeläisten osuuden mukaisessa tarkastelussa SDP kärsi eniten tappiota alueilla, joilla eläkeläisten osuus oli pieni. Kokoomus sen sijaan menestyi parhaiten näillä alueilla. Keskusta lisäsi kannatustaan tasaisesti kaikilla alueilla olipa eläkeläisten osuus suuri, pieni tai keskitasoa.

Keskustan kannatus nousi myös tasaisesti sekä maatalous-, teollisuus- että palveluelinkeinojen alueilla. Kokoomus menestyi nimenomaan palvelualueilla. SDP hävisi erityisesti teollisuusalueilla ja yleensä edellisten vaalien hyvillä kannatusalueillaan.

Lähde: Tilastokeskuksen vaalitulospalvelu