25.3.1999

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammikuussa 3 prosenttia

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi tammikuussa 5,7 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 3,2 prosenttia vuoden 1998 tammikuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 11,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi tammikuussa 6,9 prosenttia vuoden 1998 tammikuusta. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 3,0 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 2,1 prosenttia.

>

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 1/1999 Vuosimuutos, %
1/1998 - 1/1999
Autokauppa 138,3 11,4
Tukkukauppa 104,4 5,7
- yleistukkukauppa 102,4 6,9
Vähittäiskauppa 102,0 3,2
- tavaratalokauppa 108,9 3,0
- päivittäistavarakauppa 95,6 2,1

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammikuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, tammikuu 1999. Tilastokeskus