31.3.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu nopeutui tammikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 4,7 prosenttia. Kasvu nopeutui selvästi viime vuoden joulukuusta, jolloin tuotanto lisääntyi 1,7 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuuden kasvua ylläpiti edelleen sähköteknisten tuotteiden tuotanto, joka lisääntyi edellisvuoden tammikuusta lähes 50 prosenttia. Talouden kokonaiskasvua tuki myös rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon lisääntyminen.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,6 prosenttia viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun. Rakentamisen tuotanto lisääntyi 6,5 prosenttia, liikenteen tuotanto 4,3 prosenttia ja kaupan tuotanto 4,2 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat prosentin. Maa- ja metsätalouden tuotanto sen sijaan pieneni vajaan prosentin.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, tammikuu. Tilastokeskus