6.4.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi viime vuonna 11 prosenttia

Palvelutoimialojen, pl. kauppa, työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1998 10,8 prosenttia. Vuotta aiemmin se lisääntyi 11,3 prosenttia.

Nopeimmin viime vuonna kasvoivat toimialat työnvälitys ja henkilöstön hankinta sekä posti- ja teleliikenne. Useimmilla palvelualoilla liikevaihto lisääntyi kuitenkin hitaammin kuin vuotta aiemmin. Palvelualojen palkkasumma kasvoi viime vuonna 10,0 prosenttia ja 7,7 prosenttia edellisenä vuonna.

Tietoliikenne jatkaa hyvää kasvuaan

Posti- ja teleliikenteen liikevaihto lisääntyi 23,4 prosenttia vuodesta 1997 viime vuoteen. Vuotta aiemmin se kasvoi 15,1 prosenttia. Kasvusta suurin osa johtui teleliikenteestä.

Maaliikenteessä ja erityisesti vesiliikenteessä liikevaihto kasvoi vuonna 1998 hitaammin kuin vuonna 1997. Toimialalla kuljetus, varastointi ja tietoliikenne liikevaihto lisääntyi 10,7 prosenttia. Toimialaan kuuluvat rautatieliikenne, muu maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot sekä posti- ja teleliikenne. Vuonna 1997 tämän toimialan liikevaihto kasvoi 11,0 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu hidastumassa

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia vuonna 1998. Vuonna 1997 vastaava lisäys oli 7,1 prosenttia. Ravitsemistoiminta on kasvanut nopeammin kuin majoitustoiminta, mutta kummallakin toimialalla kasvu on kuitenkin hidastunut.

Maksettujen palkkojen kasvu on majoitus- ja ravitsemistoiminnassa myös hieman laantunut. Vuodesta 1997 vuoteen 1998 palkkasumma lisääntyi 7,1 prosenttia ja vuotta aiemmin 8,0 prosenttia.

Työnvälityspalvelut kasvaneet nopeasti

Liike-elämän palvelujen alatoimialoista nopeimmin on kasvanut työnvälitys ja henkilöstön hankinta. Kasvusta huolimatta toimiala on edelleen varsin pieni, sillä vuonna 1995 sen osuus liike-elämän palvelujen liikevaihdosta oli alle prosentti. Tietojenkäsittelypalvelun liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 20 prosenttia.

Mainospalveluiden kasvu säilyi lähes ennallaan. Se oli viime vuonna 14,5 prosenttia ja edellisenä 15,6 prosenttia. Myös etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto lisääntyi tasaisesti: 14,4 prosenttia viime vuonna ja edellisenä vuonna vain 0,4 prosenttiyksikköä enemmän.

Siivouksen liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia vuodesta 1997 viime vuoteen. Vuotta aiemmin se pieneni 8,4 prosenttia. Toisaalta ympäristönhuollossa, johon kuuluvat muun muassa jätehuolto-yritykset, liikevaihto lisääntyi viime vuonna 9,7 ja edellisenä 24,2 prosenttia.

Henkilökohtaiset muut palvelut lähes ennallaan

Henkilökohtaisia palveluja kuvaavaan luokkaan muut palvelut kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat (46 % toimialan liikevaihdosta vuonna 1996), pesulatoiminta (35 %) sekä muun muassa hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Toimialan työpäiväkorjattu liikevaihto lisääntyi viime vuonna 5,9 prosenttia. Vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia. Palkkasumman kasvu sitä vastoin hieman nopeutui. Se oli viime vuonna 8,3 prosenttia ja edellisenä vuonna 8,0 prosenttia.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen omilla aineistoilla. Kunkin kuukauden laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Yritysjoukolle estimoidaan toimialoittain muutos edellisen vuoden vastinkuukaudesta ja lasketaan sen avulla uusimman kuukauden indeksi.

Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukoina Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (12/1998). Tilastokeskus (ei julkaisua)