7.4.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 6 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin hidastunut, sillä vuoden 1997 kasvuvauhti oli 9,5 prosenttia. Kasvun hidastuminen aiheutui lähinnä heikentyneestä vientitilanteesta. Kotimaan liikevaihto kehittyi tasaisemmin kuin vienti; vuonna 1998 kasvuprosentti oli 3,4 ja vuonna 1997 vastaavasti 5,2.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Liikevaihdon arvoindeksin vuosimuutos koko teollisuudessa ja eräillä toimialoilla
Vuosimuutos, % 1997 - 1998 (1996 - 1997)
Kokoliikevaihto
Kotimaan liikevaihto
Vienti
Koko teollisuus
5,8 (9,5) 3,4 (5,2) 9,0 (16,4)
Mineraalien kaivu -0,5 (19,1) -0,3 (20,5) -0,6 (4,1)
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 0,3 (4,5) 1,3 (3,1) -4,8 (13,5)
Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3,3 (6,0) 4,0 (4,0) 2,7 (8,3)
Puu- ja paperiteollisuus 4,0 (17,4) 5,0 (10,5) 2,0 (23,0)
Öljytuotteiden, kemikaalien, kem. tuotteiden ja kumi- ja muovituotteiden valmistus -4,7 (5,1) -5,4 (2,9) -3,8 (10,8)
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 12,2 (17,7) 15,2 (14,6) 3,9 (29,9)
Perusmetallien valmistus -0,2 (9,2) 3,2 (10,8) -1,5 (9,3)
Metallituotteiden valmistus 8,1 (8,9) 8,3 (8,3) 11,5 (7,2)
Koneiden ja laitteiden valmistus 3,4 (4,9) 5,1 (7,5) 3,4 (4,5)
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 30,3 (24,2) 19,3 (12,0) 33,9 (29,6)
Autojen ja perävaunujen valmistus 10,2 (6,6) 12,8 (6,8) 5,1 (13,4)
Huonekalujen valmistus, muu valmistus, kierrätys 5,3 (8,4) 6,6 (8,9) 4,2 (3,5)

Liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa peräti 30 prosenttia, kun vuonna 1997 vastaava luku oli 24 prosenttia. Eniten kasvu hidastui puu- ja paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, perusmetallien valmistuksessa sekä mineraalien kaivussa. Kemianteollisuuden liikevaihtoa vähensivät sekä öljytuotteiden hintojen lasku että vähentyneet myyntimäärät. Myös perusmetallien valmistuksessa tuottajahinnat ovat laskeneet vuoteen 1997 verrattuna. Mineraalien kaivu sisältää turvetuotannon, joka väheni viime vuonna huomattavasti sateisen kesän vuoksi.

Kotimaan liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa 19 prosenttia. Kotimaan liikevaihdon kasvu oli vuonna 1998 lähellä vuoden 1997 kasvuvauhtia tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa, ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa sekä metallituotteiden valmistuksessa. Elintarviketeollisuuden kotimaan liikevaihdon kasvuvauhti hidastui hieman; vuonna 1997 kasvua kertyi 3 prosenttia ja viime vuonna prosentti.

Teollisuusyritysten vienti kasvoi viime vuonna 9 prosenttia, kun vuonna 1997 kasvu oli 16 prosenttia. Kasvu hidastui ennen muuta Aasian ja Venäjän kriisien seurauksena. Vienti EU-alueen ulkopuolelle lisääntyi viime vuonna 7 prosenttia, vuonna 1997 lisäys oli 16 prosenttia. Vastaavasti vienti EU-alueelle kasvoi 10 prosenttia vuonna 1998 ja 14 prosenttia vuonna 1997. Viennin kasvu nopeutui viime vuonna metallituotteiden valmistuksen, sähköteknisen teollisuuden sekä huonekalujen valmistuksen ja muun valmistuksen toimialoilla.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viime vuonna 7,0 prosenttia. Vuonna 1997 vastaava kasvuprosentti oli 5,9. Palkkasumma kasvoi viime vuonna yli 10 prosenttia sähköteknisessä teollisuudessa (+14%), ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa (+14%), metallituotteiden valmistuksessa (+11%) sekä autojen ja perävaunujen valmistuksessa (+11%).

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto perustuu teollisuutta päätoimialanaan harjoittavien yritysten tietoihin. Lasketut vuosimuutokset ja indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Kunkin kuukauden laskennassa ovat mukana yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Yritysjoukolle estimoidaan toimialoittain muutos edellisen vuoden vastinkuukaudesta ja lasketaan sen avulla uusimman kuukauden indeksi.

Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjat julkaistaan Excel-taulukoina ja
-kuvioina Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (12/1998). Tilastokeskus