8.4.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Maa- ja vesirakentamisen liikevaihdon kasvu nopeutui vuonna 1998

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 15 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 16 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 12 prosenttia. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta talonrakentamisen liikevaihdon kasvu pysyi sen sijaan lähes ennallaan.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viime vuonna 14 prosenttia. Talonrakennusalalla palkkasumma lisääntyi 15 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalalla 9 prosenttia. Rakentamisen palkkasumman kasvu nopeutui vuodesta 1997.

Liikevaihdosta ja palkkasummasta tietoja kuukausittain

Rakentamisen liikevaihdon ja palkkasumman arvoindeksit julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Kuukausittaisten arvoindeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla.

Rakentamisen indeksisarjat vuodesta 1995 lähtien ja lisätiedot tilastosta löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html. Vastaavia sarjoja julkaistaan myös teollisuuden, kaupan ja muiden palvelujen toimialoilta.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1998, joulukuu. Tilastokeskus (ei julkaisua)