9.4.1999

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Eeva Heinonen (09) 1734 3268
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssit vähenivät edelleen

Vuoden 1998 aikana pantiin vireille 3 136 konkurssia, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997. Vireille pantujen konkurssien määrä väheni jo kuudentena perättäisenä vuonna. Konkurssien määrä on nyt lähes samalla tasolla kuin ennen 1990-luvun alun lamaa.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit vähenivät kaupan alalla, 20 prosenttia edellisvuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui 8 600 työpaikkaa eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997. Uhanalaisten työpaikkojen määrä on alentunut yhtäjaksoisesti vuodesta 1992 lähtien, jolloin konkurssien takia uhanalaiseksi joutui lähes 44 000 työpaikkaa. Yli sata työntekijää työllistävien yritysten konkursseja on viime vuosina ollut vain muutamia.

Velkajärjestelyjen määrä edelleen laskussa

Tammi-joulukuussa jätettiin käräjäoikeuksiin 4 208 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 1 042 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty 59 538.

Yrityssaneerauksia pantiin vuonna 1998 vireille vain 192. Määrä oli 26 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Lähde: Konkurssitiedote 2/1999. Tilastokeskus

>

Vireille pannut konkurssit toimialoittain 1998
Konkurssit 1998
Muutos 1997 - 98, %
Konkurssiin haetut yritykset 2 939 -14
- Maa-, metsä- ja kalatalous 59 31
- Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 449 -8
- Rakentaminen 410 -15
- Kauppa 682 -20
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 228 -15
- Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 224 -4
- Muut palvelut 576 -17
- Toimiala tuntematon 311 7
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 197 7
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 3 136 -13
Lähde: Konkurssitiedote 2/1999. Tilastokeskus

>

Vireille pannut konkurssit maakunnittain 1998
Konkurssit 1998
Muutos 1997 - 98, %
Uusimaa 895 -16
Itä-Uusimaa 39 -13
Varsinais-Suomi 240 -20
Satakunta 139 -7
Häme 72 3
Pirkanmaa 275 8
Päijät-Häme 96 -36
Kymenlaakso 111 -26
Etelä-Karjala 68 -22
Etelä-Savo 84 -5
Pohjois-Savo 106 -21
Pohjois-Karjala 60 -37
Keski-Suomi 150 -12
Etelä-Pohjanmaa 166 1
Vaasan rannikkoseutu 151 15
Keski-Pohjanmaa 49 7
Pohjois-Pohjanmaa 238 -18
Kainuu 46 -12
Lappi 136 -7
Ahvenanmaa 15 -12
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 3 136 -13
Lähde: Konkurssitiedote 2/1999. Tilastokeskus