14.4.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 1,2 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,5 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,8 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Helmikuusta maaliskuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta laski 0,1 prosenttia. Muiden panosten hinta nousi 0,1 prosenttia.

Maaliskuussa tarvikepanosten hintoja alensivat muun muassa puuikkunoiden, vesiputkien, patteriputkien, sähköputkituksen ja rasioinnin sekä sähköjohtojen hintojen lasku.

>

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Maaliskuu Muutos-% Muutos-%
1999 3/98 - 3/99 2/99 - 3/99
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,2 1,2 0,1
Asuinkerrostalo 104,1 1,4 0,1
Toimisto- ja liikerakennus 103,8 1,2 0,2
Teollisuus- ja varastorakennus 105,2 0,7 0,0
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 106,4 1,4 0,0
Maatalouden tuotantorakennus 105,6 1,0 0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, maaliskuu. Tilastokeskus