15.4.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 5,1 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 5,1 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Tammikuussa teollisuustuotanto nousi 7,6 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvusta vastasi edelleen sähkötekninen teollisuus, jonka tuotanto lisääntyi helmikuussa 47 prosenttia. Tammikuussa sähkötekninen teollisuus kasvoi 54 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metsäteollisuuden tuotanto väheni helmikuussa lähes 3 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Tammikuussa tuotanto metsäteollisuudessa supistui vajaan prosentin.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa runsaat 16 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Tammikuussa metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 20 prosenttia. Metalliteollisuuden kasvu oli sähköteknisten tuotteiden varassa. Sen sijaan kulkuneuvojen valmistus väheni runsaat 4 prosenttia. Perusmetallien ja metallituotteiden tuotanto väheni vajaan prosentin. Kemianteollisuuden tuotanto supistui helmikuussa 4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kylmän helmikuun johdosta mineraalien kaivu väheni lähes 5 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Energia- ja vesihuollon tuotanto kasvoi vain puoli prosenttia. Energian tuonti sen sijaan lisääntyi huomattavasti.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä 85 prosenttia, mikä oli lähes 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 91 prosenttia, metalliteollisuuden 88 prosenttia ja kemianteollisuuden 73 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste väheni runsaat 4 prosenttiyksikköä viime vuoden helmikuusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, helmikuu. Tilastokeskus