19.4.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Öljyn kallistuminen nosti tuottajahintaindeksejä

Tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan helmikuusta maaliskuuhun 0,2 - 0,8 prosenttia. Eniten nousivat tuontihinnat, 0,8 prosenttia. Tuontihintojen nousu johtui pääasiassa raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan kallistumisesta, mutta myös perusmetallien hinnat kohosivat.

Tuontihinnat olivat maaliskuussakin lähes 5 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden maaliskuusta halpenivat sähkötekniset tuotteet, energiatuotteet sekä raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet. Tuontihintojen laskuvauhti on kuitenkin hidastunut, sillä vielä tammikuussa se oli 6,7 prosenttia.

Vientihinnatnousivat helmikuusta maaliskuuhun 0,2 prosenttia. Nousu johtui öljytuotteiden sekä koneiden ja laitteiden hintojen kohoamisesta. Viime vuoden maaliskuusta vientihinnat alenivat 7,1 prosenttia. Lasku aiheutui pääosin sähköteknisten tuotteiden, perusmetallien sekä selluloosan, paperin ja kartongin halpenemisesta.

Teollisuuden tuottajahinnateli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat helmikuusta maaliskuuhun 0,2 prosenttia, mikä johtui öljytuotteiden kallistumisesta. Viime vuoden maaliskuusta teollisuuden tuottajahinnat laskivat 4 prosenttia, kun perusmetallit, sähkö, selluloosa ja öljytuotteet halpenivat.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi kohosi helmikuusta maaliskuuhun 9 prosenttia. Nousun aiheutti raakaöljyn 22 prosentin kallistuminen. Viime vuoden maaliskuusta HWWA-indeksi on laskenut 8 prosenttia. Indeksin laskuvauhti hidastui selvästi maaliskuussa, sillä vielä helmikuussa HWWA-indeksi laski vuositasolla 18 prosenttia.

>

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi-
ja vuosimuutokset maaliskuussa 1999, %
Indeksit Pisteluku 3/1999 Muutos 2/99 - 3/99, % Muutos 3/98 - 3/99, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 96,0 0,2 -4,0
Vientihintaindeksi 92,8 0,2 -7,1
Tuontihintaindeksi 94,2 0,8 -4,8
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 97,1 0,4 -3,1
Tukkuhintaindeksi 97,5 0,4 -2,9

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, maaliskuu. Tilastokeskus