21.4.1999

Lisätietoja: Dahlgren Hely (09) 1734 3373, Tamminen Taru (09) 1734 3372
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Yritysten määrä kasvoi 5 prosenttia vuonna 1997

Yritysten määrä kasvoi maassamme 9 900:lla eli 5 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen1997. Liikevaihto lisääntyi 11 ja henkilöstön määrä 5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

Vuonna 1997 Suomessa toimi 213 000 liikeyritystä. Yritykset työllistivät 1 181 000 henkeä ja niiden liikevaihto oli 1 176 miljardia markkaa. Maatilat eivät sisälly näihin lukuihin.

Liikeyrityksistä 99prosenttia oli alle 50 hengen pienyrityksiä. Nämä työllistivät 44 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto oli 35 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

Henkilöstöltään suurimmat toimialat olivat teollisuus ja kauppa. Suhteellisesti eniten henkilöstön määrä kasvoi rakentamisessa, 11 prosenttia, ja liike-elämän palveluissa, 10 prosenttia. Teollisuuden ja kaupan henkilöstömäärät lisääntyivät 3 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi suhteellisesti eniten rakentamisessa sekä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä. Nämä toimialat ylsivät noin 15 prosentin kasvuun. Teollisuuden liikevaihto lisääntyi 13 prosenttia ja kaupan 10 prosenttia.

Tällä vuosikymmenellä yritysten ja niiden henkilökunnan määrä oli pienimmillään vuonna 1994. Siitä lähtien yritysten määrä on kasvanut 15 prosenttia, henkilökunta 13 ja liikevaihto 29 prosenttia.

Vuosina 1994 - 97 korkean ja korkean keskitason teknologian toimialat kasvoivat selvästi nopeammin kuin muu teollisuus. Niiden liikevaihto lisääntyi 61 ja henkilöstö 19 prosenttia. Muilla kuin korkean ja korkean keskitason teknologian toimialoilla liikevaihto kasvoi 24 ja henkilöstön määrä 6 prosenttia.

Tilastoon lasketaan mukaan yritykset, jotka ovat toimineet vuoden aikana yli 6 kuukautta ja joiden liikevaihto on vähintään 50 000 markkaa.

Lähde: Suomen yritykset 1997. Tilastokeskus