Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuote kasvoi 3,9 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1998 viimeisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu hidastui toisella vuosineljänneksellä ja pysyi tasaisena loppuvuoden. Ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote lisääntyi vajaat seitsemän prosenttia, toisella neljänneksellä neljä ja puoli prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä lähes neljä prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Koko viime vuonna bruttokansantuotteen määrä kasvoi tarkistettujen laskelmien mukaan 4,7 prosenttia. Nimellinen bruttokansantuote oli 676 miljardia markkaa.

Yksityinen kulutus lisääntyi neljännellä vuosineljänneksellä 5,7 prosenttia. Eniten kasvoivat kestävien kulutustavaroiden hankinnat, erityisesti autokauppa kävi vilkkaasti. Kone- ja kalustoinvestoinnit lisääntyivät vuoden viimeisellä neljänneksellä runsaat 9 prosenttia ja rakennusinvestoinnit yli 7 prosenttia.

Koko tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi loka-joulukuussa 5,4 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi yli 17 prosenttia, mikä johtui sähkö- ja elektroniikkateollisuuden nopeasta kasvusta. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuus supistui vastaavana aikana lähes 5 prosenttia vuoden takaisesta. Sekä rakentaminen että kauppa kasvoivat noin 7 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto lisääntyi runsaan prosentin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kansantalouden palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 8,5 prosenttia. Toimintaylijäämä supistui 5,7 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä kansantulo kasvoi nimellisesti 6,5 prosenttia. Koko viime vuonna kansantulo nousi lähes 8 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1998, 4. neljännes (Tilasto perustuu uudistettuun Euroopan kansantalouden tilinpidon järjestelmään, EKT 1995). Tilastokeskus