23.4.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuinrakennuslupien kuutiot lisääntyivät viidenneksen helmikuussa

Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli helmikuussa viidenneksen suurempi kuin viime vuoden helmikuussa. Myös julkisten palvelurakennusten lupakuutiot kasvoivat selvästi edellisvuotisesta. Sen sijaan liike- ja toimistorakennuksille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni viime vuoden helmikuusta. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin helmikuussa 2,6 miljoonan kuutiometrin verran eli 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammi-helmikuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 4,7 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 13 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kaikkien muiden rakennustyyppien paitsi teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä kasvoi tammi-helmikuussa edellisvuotisesta.

Helmikuun loppuun mennessä myönnettiin lupia kaikkiaan 4 300 uuden asunnon rakentamiseen eli 5 prosenttia enemmän kuin tammi-helmikuussa vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla rakennusluvan saaneita asuntoja oli samana aikana kuitenkin jopa kolmannes enemmän kuin vuosi sitten.

>

Myönnetyt rakennusluvat helmikuussa ja tammi-helmikuussa 1999
Helmikuu

1000 m3

Muutos, %
2/1998 - 2/1999
Tammi-helmikuu

1000 m3

Muutos, %

1-2/1998 - 1-2/1999

Kaikki rakennukset 2 617 5 4 722 13
joista

- asuinrakennukset


875

19

1 501

15
- liike- ja toimistorakennukset 603 -9 1 284 47
- julkiset palvelurakennukset 271 58 395 0
- teollisuus- ja varastorakennukset 459 -3 767 -17
- - teollisuusrakennukset 343 10 590 -10
- maatalousrakennukset 276 -13 529 14
- muut rakennukset 134 1 247 12
Asunnot, kpl 2 426 7 4 280 5

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, helmikuu. Tilastokeskus