23.4.1999

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan myynti kasvoi kaksi prosenttia helmikuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi helmikuussa 2,0 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 2,4 prosenttia vuoden 1998 helmikuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi helmikuussa 5,5 prosenttia vuoden 1998 helmikuusta. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 0,9 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 2,1 prosenttia.

>

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 2/1999 Vuosimuutos, %
2/1998 - 2/1999
Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-2/1998 - 1-2/1999
Autokauppa 115,4 1,4 6,7
Tukkukauppa 107,6 2,0 3,9
- yleistukkukauppa 106,2 5,5 6,2
Vähittäiskauppa 97,0 2,4 2,8
- tavaratalokauppa 92,0 0,9 2,2
- päivittäistavarakauppa 95,5 2,1 2,1

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 helmikuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-helmikuuta edellisen vuoden tammi-helmikuuhun.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, helmikuu. Tilastokeskus