29.4.1999

Lisätietoja: Katja Hietikko (09) 1734 3596, Leo Kolttola (09) 1734 3234
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot vähenivät vuonna 1997

Teollisuus käytti vuonna 1997 ympäristönsuojeluun 3,3 miljardia markkaa eli vajaan yhden prosentin liikevaihdosta. Ympäristönsuojelumenoista oli ympäristönsuojeluinvestointeja runsaat 1,4 miljardia, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1996. Innokkaimmin ympäristönsuojeluun investoitiin edellisvuosien tapaan metsäteollisuudessa, 423 miljoonaa markkaa. Ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli 7,3 prosenttia teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista - hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin osuus oli 6,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat vuonna 1997 eniten energia- ja vesihuollossa sekä kemian- ja mineraaliteollisuudessa. Sen sijaan metsäteollisuuden kaksi vuotta kestänyt erittäin voimakas ympäristöinvestointitahti hiipui. Myös metalliteollisuudessa ympäristöinvestoinnit vähenivät.

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit 1997 ja 1996, milj. mk

Vaikka metsäteollisuuden ympäristöinvestoinnit laskivatkin voimakkaasti, oli niiden osuus kaikista ympäristöinvestoinneista edelleen liki kolmannes. Eniten metsäteollisuus investoi vuonna 1997 ilmansuojeluun, 241 miljoonaa markkaa. Teollisuudenaloista seuraavaksi suurimmat investoinnit tehtiin energia- ja vesihuollossa, 368 miljoonaa markkaa, sekä kemian- ja mineraaliteollisuudessa, 273 miljoonaa.

Metsäteollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista valtaosa eli 89 prosenttia toteutettiin massa- ja paperiteollisuudessa. Energia- ja vesihuollon ympäristöinvestoinnit keskittyivät yhdyskuntien energiahuoltoon sekä kemian- ja mineraaliteollisuuden investoinneista vastaavasti 67 prosenttia kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistukseen.

Ympäristönsuojeluinvestoinneista 63 prosenttia kohdistui ilmansuojeluun ja 24 prosenttia vesiensuojeluun. Jätehuollon - maaperän ja pohjaveden suojelu mukaan lukien - osuus investoinneista oli 13 prosenttia ja muun ympäristönsuojelun reilun prosentin. Edellisvuoden tapaan vesiensuojeluinvestointien suhteellinen osuus pieneni, ilmansuojeluinvestointien puolestaan kasvoi.

Ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat 13 prosenttia

Investointien lisäksi teollisuus käytti toimintamenoina ympäristönsuojeluun reilut 1,9 miljardia markkaa vuonna 1997. Tämä oli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996.

Eniten ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat vuonna 1997 muussa teollisessa toiminnassa, 23 prosenttia. Tämä aiheutui pääasiassa vesiensuojelun ja jätehuollon käyttö- ja kunnossapitomenojen sekä tarkkailu- ja seurantamenojen noususta. Metsäteollisuuden yli 20 prosentin lisäys johtui lähes kaikkien toimintamenojen kasvusta. Muilla teollisuudenaloilla muutokset olivat korkeintaan 10 prosentin luokkaa.

Toimintamenoista oli käyttö- ja kunnossapitomenoja 90 prosenttia eli 1,7 miljardia markkaa. Niistä lähes puolet kohdistui vesiensuojeluun, vajaa kolmannes jätehuoltoon ja vajaa neljännes ilmansuojeluun. Muut toimintamenot olivat vuonna 1997 runsaat 180 miljoonaa markkaa. Muihin toimintamenoihin sisältyvät muun muassa ympäristöhallinnon kustannukset, jotka ovat olleet viime vuosina voimakkaassa kasvussa yritysten rakentaessa ympäristöjärjestelmiä.

Tilasto teollisuuden ympäristönsuojelumenoista perustuu lähes 2 300 teolliselle toimipaikalle tehtyyn kyselyyn.

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 1997
Lisätietoja teollisuuden ympäristönsuojelumenoista löytyy Tilastokeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/ye31.html.