30.4.1999

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239,
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssit vähenivät edelleen tammi-maaliskuussa

Tammi-maaliskuussa pantiin vireille 790 konkurssia, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä on nyt samalla tasolla kuin ennen 1990-luvun alun lamaa, ilmenee Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Konkurssien määrä väheni eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kaupassa, molemmissa runsaan neljänneksen viime vuoden tammi-maaliskuusta. Eniten konkurssit lisääntyivät rakentamisessa, jossa konkurssien määrä lähes puolitoistakertaistui.

Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui tammi-maaliskuussa 2 300 työpaikkaa eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Vakuutusyhtiö velkojana yhä useammin

Tammi-maaliskuun konkursseista pani velkoja vireille 73 prosenttia. Vuotta aiemmin osuus oli 70 prosenttia. Vakuutusyhtiöt ja verottaja olivat hakijoina kumpikin 41 prosentissa, pankit ja muut rahoituslaitokset 3 prosentissa ja muut hakijat 15 prosentissa tapauksista.

Vakuutusyhtiöiden osuus lisääntyi 9 prosenttiyksikköä viime vuoden tammi-maaliskuusta. Verottajan, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä muiden hakijoiden osuus pieneni vastaavasti.

Velkajärjestelyjen määrä väheni edelleen

Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-maaliskuussa 970 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 137 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty kaikkiaan 60 513.

Yrityssaneerauksia pantiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vireille vain 39. Määrä oli 24 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Tiedot on tarkistettu Oikeusrekisterikeskuksesta. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

>

Vireille pannut konkurssit toimialoittain 1. neljänneksellä 1999
Konkurssit 1. neljännes 1999 Muutos 1998 - 1999, %
Konkurssiin haetut yritykset 741 -5
- Maa-, metsä- ja kalatalous 16 -16
- Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 100 -12
- Rakentaminen 131 49
- Kauppa 145 -26
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 -29
- Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 75 19
- Muut palvelut 149 -1
- Toimiala tuntematon 70 -7
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 49 -6
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 790 -5
Lähde: Konkurssitiedote 4/1999. Tilastokeskus

>

Vireille pannut konkurssit maakunnittain 1. neljänneksellä 1998 ja 1999
Konkurssit

1. neljännes 1998

Konkurssit

1. neljännes 1999

Uusimaa 238 223
Itä-Uusimaa 4 10
Varsinais-Suomi 73 54
Satakunta 29 39
Kanta-Häme 14 16
Pirkanmaa 72 68
Päijät-Häme 33 25
Kymenlaakso 42 34
Etelä-Karjala 18 25
Etelä-Savo 26 27
Pohjois-Savo 32 18
Pohjois-Karjala 26 15
Keski-Suomi 33 47
Etelä-Pohjanmaa 47 25
Pohjanmaa 50 32
Keski-Pohjanmaa 8 11
Pohjois-Pohjanmaa 39 65
Kainuu 12 15
Lappi 35 38
Ahvenanmaa 2 3
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 833 790
Lähde: Konkurssitiedote 4/1999. Tilastokeskus

Lähde: Konkurssitiedote 4/1999. Tilastokeskus