4.5.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia tammikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 3,6 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen laski 2,3 prosenttia.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi tammikuussa 5,8 prosenttia vuoden 1998 tammikuusta. Palkkasumman kasvu oli yhtä suurta sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennusalalla.

>

Rakentamisen liikevaihto- ja palkkasummaindeksit (1995=100), tammikuu 1999
Liikevaihtoindeksi
Palkkasummaindeksi
Tammikuu Muutos-% Tammikuu Muutos-%
1999 1/98 - 1/99 1999 1/98 - 1/99
Koko rakentaminen 97,0 2,5 112,8 5,8
Talonrakentaminen 106,5 3,6 124,3 5,8
Maa- ja vesirakentaminen 67,7 -2,3 71,5 5,7

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, tammikuu. Tilastokeskus
(ei julkaisua)