5.5.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia tammikuussa

Palvelutoimialojen, pl. kauppa, työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 3,8 prosenttia vuoden 1998 tammikuusta. Vuotta aiemmin kasvu oli 16,1 prosenttia. Useimmilla palvelualoilla liikevaihto lisääntyi hitaammin kuin vuotta aiemmin. Poikkeuksena olivat siivous- ja ympäristönhuoltopalvelut.

Palvelualojen palkkasumma kasvoi tammikuussa 4,8 prosenttia. Vastaava kasvu viime vuonna oli 8,4 prosenttia.

Liikenteen liikevaihto kasvoi alle prosentin

Posti- ja teleliikenteen liikevaihto kasvoi tammikuussa 3,7 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Vuotta aiemmin se lisääntyi 22 prosenttia. Edellisen kerran toimialan muutosprosentti oli selvästi alle kymmenen toukokuussa 1997. Palkkasumman kasvu säilyi ennallaan eli noin kuudessa prosentissa.


Maaliikenteen liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia, kun taas vesiliikenteen liikevaihto pieneni lähes saman verran tammikuussa. Toimialalla kuljetus, varastointi ja tietoliikenne liikevaihto lisääntyi 0,6 prosenttia. Toimialaan kuuluvat rautatieliikenne, muu maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot sekä posti- ja teleliikenne.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu hidastui

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto kasvoi tammikuussa 3,7 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Viime vuoden vastaava lisäys oli 6,6 prosenttia. Maksetut palkat vähenivät majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 2,9 prosenttia, kun ne viime vuoden vastaavana aikana lisääntyivät 8,3 prosenttia.

Turvallisuuspalveluiden kasvu jatkui

Liike-elämän palvelujen alatoimialoista työnvälitys ja henkilöstön hankinta on kasvanut nopeimmin viimeiset kolme vuotta. Tammikuussa toimialan palkkasumma nousi edelleen 7,6 prosenttia. Liikevaihto sen sijaan pieneni 3,2 prosenttia.

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi tammikuussa 12 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Kasvu oli hyvin tasaista koko viime vuoden. Palkkasumma kasvoi 13 prosenttia.

Mainospalveluiden liikevaihto kasvoi tammikuussa 11 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaava nousu oli 23 prosenttia.

Siivous oli eräs niistä harvoista toimialoista, joilla liikevaihdon kasvu oli tämän vuoden tammikuussa suurempi kuin viime vuoden tammikuussa. Kuluvan vuoden liikevaihdon lisäys oli 8,9 prosenttia viime vuodesta. Vuotta aikaisemmin se oli 8,4 prosenttia. Myös ympäristönhuollossa, johon kuuluvat muun muassa jätehuoltoyritykset, liikevaihto lisääntyi. Tämän vuoden tammikuussa se kasvoi 12,5 ja edellisen vuoden tammikuussa 4,1 prosenttia.

Henkilökohtaiset muut palvelut lähes ennallaan

Henkilökohtaisia palveluja kuvaavaan luokkaan muut palvelut kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat, pesulatoiminta sekä muun muassa hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Toimialan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammikuussa 1,8 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Vuotta aiemmin liikevaihto lisääntyi 6,0 prosenttia. Palkkasumma kasvoi vastaavasti kuluvan vuoden tammikuussa 4,4 prosenttia ja edellisenä vuonna 6,5 prosenttia.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Kullekin toimialalle estimoidaan muutos edellisen vuoden vastinkuukaudesta ja sen avulla lasketaan uusimman kuukauden indeksi.

Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (1/1999). Tilastokeskus (ei julkaisua)