6.5.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Suomalaiset uskoivat huhtikuussa edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 12,7 eli korkeampi kuin helmi-maaliskuussa. Omaan talouteensa luottivat eniten yrittäjät ja työttömät ja vähiten maatalousyrittäjät. Usko maan talouskasvuun oli vahvin palkansaajien ja heikoin yrittäjien keskuudessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19. - 26. huhtikuuta 1 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

Kuluttajien näkemykset taloudesta
Huhtikuu 1998

saldoluku

Maaliskuu 1999

saldoluku

Huhtikuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 14,9 11,7 12,7
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 8,5 8,4 8,5
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 16,3 7,0 8,4
Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -26,1 -17,7 -20,9
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, % 2,0 1,3 1,6
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 21,2 22,3 20,5
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 21,3 24,0 26,6
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä -1,9 -5,5 -6,4
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 24,5 36,1 40,7

Saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Kuluttajista 82 prosenttia odotti huhtikuussa maan taloustilanteen pysyvän ennallaan tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Vain 13 prosenttia arvioi sen huononevan. Työttömyyden vähenemiseen uskoi ensimmäisen kerran sitten viime elokuun yli puolet kuluttajista.

Kuluttajista jo 76 prosenttia piti ajankohtaa hyvänä lainan ottamiselle ja 16 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Vastaavasti säästämistä piti kannattavana aiempaa harvempi eli 44 prosenttia kuluttajista. Joka neljäs kuluttaja uskoi oman taloutensa paranevan seuraavan vuoden aikana ja vain joka kymmenes arvioi sen huononevan.

Kuluttajien ostoaikomukset lisääntyivät yhä huhtikuussa. Aiempaa useampi eli 7 prosenttia kotitalouksista harkitsi asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana. Myös kodin korjaus- ja sisustusaikeet olivat vahvat. Peräti 43 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ulkomaan lomamatkaa seuraavan puolen vuoden aikana ja 9 prosenttia harkitsi auton ostoa. Lähes puolet kuluttajista arvioi kestotavaroiden ostamisen kannattavaksi. Kuluttajat ennustivat, että ensi vuoden huhtikuun inflaatiovauhti on 1,6 prosenttia.

Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisestikin verrattuna myönteisiä. Maaliskuussa EU-maista vain Irlannissa (16) ja Alankomaissa (15) talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori oli maaliskuussa -1.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, huhtikuu. Tilastokeskus