12.5.1999

Lisätietoja:
Riikka Rautanen (09) 1734 3561 (erityisopetus), Irma Suovirta (09) 1734 3280 (ainevalinnat)
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Joka kuudes peruskoululainen sai erityisopetusta syksyllä 1998

Yhteensä 104 000 peruskoululaista eli joka kuudes oppilas sai erityisopetusta viime syksynä. Erityisopetusta annettiin lähes kaikissa maamme kunnissa. Kaksi kolmasosaa erityisoppilaista oli poikia. Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuvaavat viime vuoden syyskuun tilannetta. Etenkin osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuvien määrä vaihtelee vuoden mittaan.

Osa-aikaista erityisopetusta sai lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien vuoksi 82 400 oppilasta. Yleisimmin erityisopetusta annettiin luku-, kirjoitus- tai puhehäiriöiden vuoksi.

Pysyvämmin erityisopetukseen oli siirretty viime syyskuussa 21 800 oppilasta. Heistä yli puolet sai opetusta erityiskoulussa, 37 prosenttia tavallisen koulun erityisluokassa ja runsas 8 prosenttia tavallisessa koululuokassa. Lähes puolet erityisopetukseen siirretyistä oli kehityksessä viivästyneille tarkoitetussa mukautetussa opetuksessa. Erityisopetukseen siirtäminen edellyttää kunnallisen toimielimen päätöstä.

>

Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat syyskuussa 1998
Erityiskoulussa Tavallisen koulun erityisluokalla Tavallisella luokalla Yhteensä
Mukautettu opetus kehityksessä viivästyneille 6 149 2 733 991 9 873
Harjaantumisopetus kehitysvammaisille 1 871 1 269 89 3 229
Harjaantumisopetus vaikeimmin kehitysvammaisille 556 284 26 866
Kuulovammaisten opetus 743 6 45 794
Näkövammaisten opetus 41 13 90 144
Vammautuneiden (liikuntavammaisten) opetus 1 063 750 181 1 994
Sopeutumattomien opetus 741 2 135 193 3 069
Muu opetussuunnitelma
553
782 181 1 516
Yhteensä
11 717
7 972 1 796 21 485
Lisäksi 10. luokalla opiskeli 341 erityisopetukseen siirrettyä peruskoulun oppilasta, joista 285 opiskeli erityiskoulussa.

Englanti suosituin vieras kieli peruskoulussa

Kaikista ala-asteen oppilaista lähes 63 prosenttia ja yläasteen oppilaista 98 prosenttia opiskeli englantia joko yhteisenä tai vapaaehtoisena kielenä syyslukukaudella 1998. Toiseksi suosituin kieli oli saksa, jota opiskeli 8 prosenttia ala-asteen ja 22 prosenttia yläasteen oppilaista. Muiden kielten opiskelijaosuudet jäivät alle 8 prosentin.

Viime syksynä peruskoulun ala-asteella oli 382 700 ja yläasteella 199 200 oppilasta.

Lähde: Oppilaitostilastot. Tilastokeskus.