14.5.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannusten vuosinousu huhtikuussa alle prosentin

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 0,9 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat pysyivät samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Rakentamisen työkustannukset nousivat 3,0 prosenttia, kun taas muiden panosten hinta laski 0,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Maaliskuusta huhtikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,4 prosenttia ja tarvikepanosten hinta 0,2 prosenttia. Muiden panosten hinta laski 0,5 prosenttia.

Huhtikuussa muiden panosten hintaa alensi lähinnä korkojen ja hissiasennuksen hintojen aleneminen.

>

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Huhtikuu Muutos-% Muutos-%
1999 4/98 - 4/99 3/99 - 4/99
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,4 0,9 0,1
Asuinkerrostalo 104,2 1,1 0,1
Toimisto- ja liikerakennus 103,9 0,9 0,1
Teollisuus- ja varastorakennus 105,3 0,4 0,1
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 106,4 1,2 0,0
Maatalouden tuotantorakennus 105,6 0,6 0,0

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, huhtikuu. Tilastokeskus