18.5.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat nousivat 1,5 prosenttia huhtikuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan maaliskuusta huhtikuuhun 1,5 prosenttia. Nousu aiheutui raakaöljyn ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kallistumisesta.

Tuontihinnat olivat huhtikuussa 3,8 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden huhtikuusta halpenivat erityisesti sähkötekniset tuotteet sekä raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet. Sen sijaan öljyn hinnan nopea nousu on hidastanut tuontihintojen laskuvauhtia, joka vielä helmikuussa oli 6 prosenttia ja maaliskuussakin 4,8 prosenttia.

Vientihinnat nousivatmaaliskuusta huhtikuuhun 0,8 prosenttia ja teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat 0,6 prosenttia. Nousu johtui öljytuotteiden, värimetallien ja selluloosan kallistumisesta.

Viime vuoden huhtikuusta vientihinnat alenivat 5,4 prosenttia. Lasku aiheutui pääosin perusmetallien, sähköteknisten tuotteiden sekä selluloosan, paperin ja paperituotteiden halpenemisesta. Vientihintojen laskuvauhti kuitenkin hidastui huhtikuussa, sillä vielä maaliskuussa se oli 7 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuodessa 3,1 prosenttia, kun perusmetallit, sähkö, kemikaalit ja selluloosa halpenivat.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi kohosi maaliskuusta huhtikuuhun 9 prosenttia. Nousun aiheutti raakaöljyn 20 prosentin kallistuminen. Helmikuusta huhtikuuhun raakaöljy on kallistunut 46 prosenttia. Viime vuoden huhtikuusta HWWA-indeksi on laskenut 1,6 prosenttia. Kokonaisindeksi ilman energiaa on kuitenkin laskenut 14 prosenttia.

>

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi-
ja vuosimuutokset huhtikuussa 1999, %
Indeksit Pisteluku 4/1999 Muutos 3/99 - 4/99, % Muutos 4/98 - 4/99, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 96,6 0,6 -3,1
Vientihintaindeksi 93,5 0,8 -5,4
Tuontihintaindeksi 95,6 1,5 -3,8
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 97,7 0,7 -2,4
Tukkuhintaindeksi 98,1 0,6 -2,3

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, huhtikuu. Tilastokeskus