21.5.1999

Lisätietoja: Jukka Pitkäjärvi (09)1734 3356, Eero Koljonen (09) 1734 3467
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Kunta-alalla kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskipalkka 11 100 markkaa

Kunta-alan kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansio oli viime lokakuussa 11 100 markkaa. Miehillä se oli 13 600 ja naisilla 10 500 markkaa. Säännöllisen työajan keskiansio oli 10 700 markkaa, miehillä 12 700 ja naisilla 10 200 markkaa.

Kunta-alan kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskipalkka nousi Tilastokeskuksen palkkatilastojen mukaan lokakuusta 1997 viime lokakuuhun keskimäärin 3,4 prosenttia. Ylitöiden osuus aleni edellisestä vuodesta hieman, sillä säännöllisen työajan ansio nousi 3,7 prosenttia.

Palkkatilastojen mukaan kunta-alan palveluksessa oli noin 418 000 kuukausipalkkaista. Heidän määränsä väheni vuoden 1997 lokakuusta viime vuoden lokakuuhun 1,3 prosenttia. Kokoaikaisten määrä pysyi lähes ennallaan, mutta osa-aikaisten määrä väheni noin 4 prosenttia. Työllistettyjen määrä on vähentynyt selvästi, mikä johtuu työllisyystilanteen paranemisesta ja siitä, että valtion työllistämistukeen varatut määrärahat ovat pienentyneet.

>

Kunta-alan kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärän ja
kokonaiskeskiansioiden muutokset 1997 - 1998
Lukumäärä
Kokonaisansio mk/kk
1997 1998 muutos, %
1997 - 98
1997 1998 muutos, %
1997 - 98
Kokoaikaiset 337 010 336 811 -0,1 10 779 11 144 3,4
Osa-aikaiset 49 826 47 643 -4,4 5 775 6 143 6,4
Muut 37 113 33 790 -9,0 .. .. ..
Virkasuhteiset 252 040 245 633 -2,5 11 726 12 160 3,7
Työsuhteiset 171 909 172 611 0,4 9 005 9 352 3,9
Vakinaiset 308 880 308 124 -0,2 10 978 11 329 3,2
Sijaiset 38 395 36 817 -4,1 10 671 11 113 4,1
Määräaikaiset 51 288 52 291 2,0 9 627 9 980 3,7
Tilapäiset 2 591 2 480 -4,3 12 872 13 534 5,1
Työllistetyt 20 747 16 606 -20,0 7 278 7 570 4,0
Varahenkilöt,

oppilaat ym.


2 048

1 926

-6,0

..

..

..
Yhteensä 423 949 418 244 -1,3

Lähde: Kuntasektorin kuukausipalkat 1998. Tilastokeskus