21.5.1999

Lisätietoja: Timo Matala (09) 1734 3422, timo.matala@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tulot kasvoivat eniten Etelä-Suomessa, vähiten Itä- ja Pohjois-Suomessa

Veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti olivat vuonna 1997 suurimmat Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Näissä maakunnissa tulot myös lisääntyivät eniten. Ahvenanmaalaisten tulot kasvoivat edellisvuodesta 8 ja uusmaalaisten 6 prosenttia, kun koko maassa tulojen lisäys oli 5 prosenttia. Vähiten tulot kasvoivat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tulojen lisäys jäi alle 4 prosentin Kainuussa, Lapissa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa, ilmenee Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilastosta.

Työtulojen osuus oli suurin Uudellamaalla, 68 prosenttia, ja Itä-Uudellamaalla, 65 prosenttia. Eläketulovaltaisimpia maakuntia olivat Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Kainuu ja Lappi, joissa asukkaiden tuloista runsas viidennes koostui eläkkeistä. Yritystoiminnan ja maatalouden tulojen osuus oli suurin, 11 prosenttia, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Pääomatuloja saivat eniten ahvenanmaalaiset, 13 prosenttia kaikista tuloistaan. Vähiten, 4 prosenttia tuloistaan, niitä saivat Kainuun ja Lapin asukkaat. Näissä kahdessa maakunnassa työttömyysturvaetuuksien osuus tuloista oli suurin eli 9 prosenttia.

>

Tulonsaajien määrä ja veronalaiset tulot maakunnittain 1997
Maakunta Tulonsaajien määrä Muutos
1996 - 97, %
Tulot/tulon-saaja, mk Muutos
1996 - 97, %
Ahvenanmaa 23 679 0,4 98 170 8,1
Itä-Uusimaa 70 439 0,7 99 012 6,0
Uusimaa 1 012 449 1,5 114 547 5,7
Päijät-Häme 162 728 -0,1 87 817 5,6
Koko maa 4 210 654 0,5 92 845 4,8
Pirkanmaa 362 811 0,4 91 020 4,8
Varsinais-Suomi 363 517 0,8 92 827 4,7
Satakunta 200 699 0,2 86 110 4,7
Etelä-Pohjanmaa 162 434 0,0 77 679 4,7
Häme 1 135 347 0,2 89 015 4,5
Etelä-Savo 144 441 -0,5 78 770 4,5
Pohjois-Pohjanmaa 281 725 0,9 84 931 4,3
Keski-Suomi 211 669 0,7 84 028 4,3
Vaasan rannikkoseutu 1 146 899 0,4 86 198 4,1
Pohjois-Savo 210 945 0,0 81 438 4,1
Keski-Pohjanmaa 57 917 0,1 79 258 4,1
Kymenlaakso 159 510 -0,3 91 606 3,8
Etelä-Karjala 116 209 -0,2 87 476 3,8
Pohjois-Karjala 144 151 -0,2 76 907 3,6
Lappi 165 859 -0,1 80 315 2,6
Kainuu 77 226 -0,3 77 109 2,6
1 Hämeen nimi on 1.3.1998 lähtien Kanta-Häme ja Vaasan rannikkoseudun Pohjanmaa.

Kaikkiaan tulonsaajat saivat vuonna 1997 veronalaisia tuloja yhteensä 391 miljardia markkaa. Pääomatulot lisääntyivät selvästi ansiotuloja enemmän. Ne kasvoivat 42 prosenttia, kun ansiotulot kasvoivat 4 prosenttia. Kaikista tuloista pääomatuloja oli 24,1 miljardia markkaa eli 6 prosenttia. Välittömiä veroja tulonsaajat maksoivat 101,1 miljardia markkaa.

Lähde: Tulo- ja varallisuustilasto 1997, Tulot ja kulutus 1999:12;
Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tulo/tvt.html