26.5.1999

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 8,2 prosenttia maaliskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi maaliskuussa 4,9 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 8,2 prosenttia vuoden 1998 maaliskuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 2,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi maaliskuussa 13,5 prosenttia vuoden 1998 maaliskuusta. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 11,4 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 5,9 prosenttia.

>

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 3/1999 Vuosimuutos, %
3/1998 - 3/1999
Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-3/1998 - 1-3/1999
Autokauppa 145,7 2,3 5,8
Tukkukauppa 130,6 4,9 4,3
- yleistukkukauppa 140,5 13,5 9,8
Vähittäiskauppa 113,9 8,2 4,7
- tavaratalokauppa 118,3 11,4 6,0
- päivittäistavarakauppa 108,5 5,9 3,9

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 maaliskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-maaliskuuta edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, maaliskuu. Tilastokeskus