26.5.1999

Lisätietoja: Raimo Pihlajamäki (09) 1734 3398, Marjatta Laine (09) 1734 3392
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Suurten rakennusyritysten kannattavuuskehitys heikko vuonna 1998

Suurten rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 18 prosenttia, 26 miljardiin markkaan. Eniten kasvuvauhtiaan paransivat talotekniikan yritykset. Voimakkaasta liikevaihdon kasvusta huolimatta rakennusalan tulokset jäivät edellisvuotista heikommiksi. Käyttökatetta kertyi 990 miljoonaa markkaa eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta. Nettotulos oli 260 miljoonaa, prosentin liikevaihdosta. Edellisvuoden vastaavat tulosprosentit olivat 5,0 ja 1,5. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten rakennusyritysten tilinpäätöstilastosta.

Suurten rakennusyritysten kannattavuus 1996 - 1998, milj. mk

Maa- ja vesirakennusalan käyttökate oli 6,6 ja nettotulos 1,4 prosenttia 6,2 miljardin liikevaihdosta. Hitaasti kasvava kokonaiskysyntä ja kireä kilpailutilanne laihduttivat tuloksia edellisvuodesta. Talonrakentamisen kannattavuus ei yltänyt tyydyttävälle tasolle. Käyttökate oli 2,3 ja nettotulos 0,3 prosenttia 15,3 miljardin liikevaihdosta. Voimakas kasvu nosti aliurakoinnin kustannustasoa, mikä söi talonrakentajien tuloksia. Alihankintojen osuus liikevaihdosta oli 41 prosenttia. Talotekniikan ja erikoisrakentamisen aloilla kannattavuus pysyi tyydyttävänä. Käyttökate oli 5 ja nettotulos 3 prosenttia 4,3 miljardin liikevaihdosta.

Rakennusalan rahoitusrakenne keveni. Yritysten oma pääoma oli viime vuonna yhteensä 6,5 miljardia markkaa ja omavaraisuusaste 39 prosenttia taseesta. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 40 ja edellisvuonna 44 prosenttia.

Suurten teollisuusyritysten vuoden 1998 tilinpäätöstilastossa mukana olevat 60 rakennusyritystä työllistivät viime vuonna yhteensä 26 000 henkilöä, 2 900 enemmän kuin vuotta aiemmin. Näiden yritysten yhteenlasketun liikevaihdon peittävyys koko rakennusalan liikevaihdosta on noin 45 prosenttia. Tässä tilastossa esitetyt luvut eivät kuvaa pienten rakennusyritysten toimintaa.

Lähde: Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto, tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä 1998. Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/tk/yr/tepika98.html