28.5.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi edelleen ripeästi maaliskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 3,9 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, maaliskuun tuotanto oli 0,3 prosenttia suurempi kuin helmikuun tuotanto. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla.

Maa- ja metsätalouden tuotantoa lisäsi markkinahakkuiden yli 11 prosentin kasvu. Teollisuus kasvoi edelleen sähköteknisten tuotteiden tuotannon vauhdittamana. Sähköteknisten tuotteiden tuotanto lisääntyi maaliskuussa yli 46 prosenttia. Talouden kokonaiskasvua tuki myös kotimaisen kysynnän, erityisesti kaupan myynnin kasvu. Myös rakentamisen ja liikenteen tuotanto lisääntyi.

Kaupan tuotanto lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 7,2 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 6,2 prosenttia ja rakentamisen tuotanto 5 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi 5,6 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 3,3 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat prosentin.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, maaliskuu. Tilastokeskus