28.5.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kuutiot vähenivät hieman maaliskuussa

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa kaikkiaan 3,4 miljoonan kuutiometrin edestä eli 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät viidenneksen ja julkisten rakennusten putosivat puoleen vuotta aiempaan verrattuna. Sen sijaan liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin lupia selvästi edellisvuotista enemmän. Myös uusille asunnoille myönnettyjen lupien kappalemäärä oli suurempi kuin maaliskuussa 1998. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammi-maaliskuussa uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli 9 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Kaikkiaan lupia myönnettiin 8,6 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen.

Runsaat 7 700 uutta asuntoa sai rakennusluvan tammi-maaliskuussa, mikä oli 6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Omakotiasunnoille myönnettyjen lupien määrä kasvoi lähes neljänneksen. Myös kerrostaloasuntojen luvat lisääntyivät hieman, kun taas rivitaloasuntojen luvat vähenivät viime vuoden tammi-maaliskuusta.

>

Myönnetyt rakennusluvat maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 1999
Maaliskuu

1000 m3

Muutos, %
3/1998 - 3/1999
Tammi-maaliskuu

1000 m3

Muutos, %

1-3/1998 - 1-3/1999

Kaikki rakennukset 3 420 -4 8 566 9
joista

- asuinrakennukset


1 148

5

2 750

12
- liike- ja toimistorakennukset 577 82 2 019 69
- julkiset palvelurakennukset 105 -47 559 -5
- teollisuus- ja varastorakennukset 959 -21 1 798 -17
- - teollisuusrakennukset 485 4 1 126 0
- maatalousrakennukset 418 -25 962 -7
- muut rakennukset 214 7 478 11
Asunnot, kpl 3 152 3 7 735 6

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, maaliskuu. Tilastokeskus