28.5.1999

Lisätietoja: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala (09) 1734 3604

Oppilaitokset vähenivät sadalla

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa oppilaitoksia 5 655 ja niissä opiskeli 1,8 miljoonaa opiskelijaa. Oppilaitoksia oli sata vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten vähenivät peruskoulun ala-asteen koulut, 95 ala-astetta lopetti toimintansa.

Uusia ala-asteen kouluja perustettiin seitsemän. Ammatillisia oppilaitoksia lakkautettiin neljä ja 24 yhdistettiin toiseen oppilaitokseen. Kolmetoista uutta ammattillista oppilaitosta aloitti toimintansa. Viisi uutta vakinaista ammattikorkeakoulua sai toimiluvan vuonna 1998.

Suurin osa lakkautetuista oppilaitoksista oli alle kolmenkymmenen oppilaan kouluja. Eniten oppilaitosten määrä väheni Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

Oppilaitosten koko vaihtelee paljon. Peruskoulun ala-asteen kouluista puolet oli pieniä alle viidenkymmenen oppilaan kouluja. Peruskoulun yläasteen kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa oli oppilaita yleisimmin sadasta kolmeensataan. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot olivat pääosin usean tuhannen opiskelijan oppilaitoksia.

Suurin yliopisto oli Helsingin yliopisto, jossa syyslukukaudella 1998 oli 34 200 varsinaista opiskelijaa. Pienin oli Kuvataideakatemia 220 opiskelijallaan. Suurin vakinainen ammattikorkeakoulu oli Oulun seudun ammattikorkeakoulu 6 300 opiskelijallaan ja pienin oli Poliisiammattikorkeakoulu, jossa opiskeli 120 opiskelijaa.

Oppilaitosrekisterin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuosittain oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Opiskelijamäärä on syyslukukauden 1998 mukainen.

>

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijat 1998
Oppilaitoksia Muutos 1997 - 98 Opiskelijoita
Peruskoulun ala-asteen koulut 3 256 -88 373 800
Peruskoulun yläasteen koulut 626 1 187 400
Peruskouluasteen erityiskoulut 284 -6 12 100
Muut peruskoulut ja lukiot 62 2 21 900
Lukiot 430 0 118 500
Aikuislukiot 28 1 18 900
Ammatilliset oppilaitokset 406 -15 242 500
Ammattikorkeakoulut 21 5 71 300
Yliopistot 20 0 147 300
Muut oppilaitokset * 522 0 585 300
Yhteensä 5 655 -100 1 779 000
* Sisältää muun muassa kansalaisopistot

>

Suurimmat ja pienimmät peruskoulun ala-asteet lukuvuonna 1998 - 99
Koulu Oppilaita Kunta
1. Puolalan ala-aste 686 Turku
2. Simonkallion koulu 681 Vantaa
3. Pyörön ala-aste 667 Kuopio
- - -
1. Isosaaren ala-aste 4 Helsinki
2. Utön koulu 5 Korppoo
3. Lappo skola 6 Brändö

>

Suurimmat ja pienimmät peruskoulun yläasteet lukuvuonna 1998 - 99
Koulu Oppilaita Kunta
1. Vaisaaren yläaste 911 Raisio
2. Pikkolan yläaste 879 Kangasala
3. Juhani Ahon yläaste 756 Iisalmi
- - -
1. Sevettijärven yläaste 16 Inari
2. Karigasniemen yläaste 19 Utsjoki
3. Hailuodon yläaste 28 Hailuoto

>

Suurimmat ja pienimmät lukiot lukuvuonna 1998 - 99*
Koulu Oppilaita Kunta
1. Tammerkosken lukio 1 529 Tampere
2. Jyväskylän lyseon lukio 1 325 Jyväskylä
3. Lahden yhteiskoulun lukio 1 287 Lahti
- - -
1. Svenska privatskolan i Uleåborg, gymnasiet 21 Oulu
2. Savukosken lukio 29 Savukoski
3. Pelkosenniemen lukio 31 Pelkosenniemi

* Sisältää myös aikuislinjojen opiskelijat.

>

Suurimmat ja pienimmät ammatilliset oppilaitokset lukuvuonna 1998 - 99*
Koulu Oppilaita Pääkoulun kunta
1. Etelä-Karjalan ammattiopisto 3 809 Lappeenranta
2. Turun ammatti-instituutti 3 496 Turku
3. Kymenlaakson ammattiopisto 3 286 Kotka
- - -
1. Jyväskylän kotitalousoppilaitos 6 Jyväskylä
2. Turun piirustuskoulu 12 Turku
3. Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos 15 Helsinki

* Sisältää vain tutkintoon johtavan koulutuksen oppilaat.

Lähde: Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1998. Koulutus 1999:5. Julkaisussa on myös oppilaitosten osoitetiedot.
Tilaukset: Nicola Brun (09) 1734 3590, Tiina Kivilahti (09) 1734 3575