1.6.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia joulu-helmikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 9 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 5 prosenttia. Liikevaihdon kasvu hidastui viime vuodesta, jolloin alkuvuonna kasvua oli yli 20 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon vuosimuutos*
helmikuu, %

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu nopeutui hieman viime vuodesta. Talonrakennusalan palkkasumma kasvoi nopeammin kuin maa- ja vesirakennusalan.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, helmikuu. Tilastokeskus
(ei julkaisua).