2.6.1999

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Ansioiden vuosinousu alkuvuonna 2,8 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun 2,8 prosenttia. Noususta suurin osa johtui yleisistä palkankorotuksista, jotka toteutettiin tämän vuoden alussa. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Palkkaliukumat ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Reaaliansiot nousivat 2,1 prosenttia.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat ennakkotietojen mukaan tammi-maaliskuusta 1998 tämän vuoden tammi-maaliskuuhun yksityisellä alalla 3,0 prosenttia. Kunnilla vuosinousu oli 2,7 prosenttia ja valtiolla 2,2 prosenttia. Naisten ansiot nousivat keskimäärin 2,9 prosenttia ja miesten 2,6 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli viime tammi-maaliskuussa 11 600 markkaa kuukaudessa. Miehet ansaitsivat vajaat 12 700 ja naiset runsaat 10 400 markkaa. Kuukausipalkkaisten keskiansio oli 12 100 markkaa ja tuntipalkkaisten laskennallinen kuukausiansio keskimäärin 10 200 markkaa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi 1999, 1. neljännes. Tilastokeskus