2.6.1999

Lisätietoja:Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autoliikenteen suoritteet kasvoivat vuonna 1998

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite ja kuljetettu tavaramäärä kasvoivat molemmat viime vuonna 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 1998 kuorma-autojen kuljetussuorite oli 25 611 miljoonaa tonnikilometriä. Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita runsaat 400 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 177 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1998 -julkaisusta.

Maa-aineksia kuljetettiin viime vuonna 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Muita tavaroita kuin maa-aineksia kuljetettiin 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maakuntien sisäiset tavarankuljetukset 1998


Tavarankuljetuksista suurin osa, 76 prosenttia, oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista huomattava osa oli maa-aineskuljetuksia. Ilman maa-aineskuljetuksia maakuntien sisäisten kuljetusten osuus oli 61 prosenttia kaikista kuljetuksista.

Tonneina mitattuna tavaroista 69 prosenttia kuljetettiin ammattimaisessa liikenteessä. Kuljetussuoritteesta vieläkin suurempi osa, 90 prosenttia, syntyi ammattimaisen liikenteen kuljetuksista.

Vaarallisten aineiden kuljetukset kasvoivat 5 prosenttia edellisvuodesta. Vaarallisia aineita kuljettiin kaikkiaan 15,9 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 4 prosenttia kuljetetusta kokonais-tavaramäärästä. Vaarallisten aineiden keskimääräinen kuljetusmatka oli 142 km, mikä oli lähes kaksinkertainen keskimääräisen kuormatun matkan pituuteen (74 km) verrattuna.

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto perustuu Tilastokeskuksen otostutkimuksella kuorma-auton haltijoilta neljännesvuosittain keräämiin tietoihin.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1998. Tilastokeskus