2.6.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen palkkasumma kasvoi 8 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelutoimialojen, kauppa pois lukien, palkkasumma nousi helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon. Palkkasumman kasvu hidastui hieman viime vuodesta, jolloin vastaava kasvu oli 10 prosenttia. Vuodenvaihteessa 1998-99 maksetut bonukset kasvattivat erityisesti tietojenkäsittelyn toimialalla maksettua palkkasummaa.

Palvelutoimialojen työpäiväkorjattu liikevaihto kohosi helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 5 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihdon kasvu on hidastunut vuotta aikaisemmasta, jolloin joulu-helmikuun kasvu oli 12 prosenttia. Useimmilla palvelualoilla liikevaihto lisääntyi hitaammin kuin vuotta aiemmin.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien toimialoittaiset kuviot ja sarjat löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, helmikuu. Tilastokeskus (ei julkaisua).