3.6.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen yhä vahvempi

Suomalaisten usko talouden myönteiseen kehitykseen vahvistui edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 13,9 eli korkeimmillaan sitten viime elokuun. Eniten on lisääntynyt luottamus maan talouteen. Toukokuussa 34 prosenttia kuluttajista odotti, että maan taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, ja 50 prosenttia arvioi sen pysyvän ennallaan. Vain 10 prosenttia arvioi, että maan talous huononee. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 17. - 24. toukokuuta 1 570 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

Kuluttajien näkemykset taloudesta
Toukokuu 1998

saldoluku

Huhtikuu 1999

saldoluku

Toukokuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 15,3 12,7 13,9
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 8,3 8,5 9,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 16,2 8,4 12,0
Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -24,7 -20,9 -20,5
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, % 1,8 1,6 1,6
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 19,3 20,5 20,5
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 21,2 26,6 25,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä -0,1 -6,4 -4,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 26,8 40,7 36,9

Saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Joka neljäs kuluttaja odotti toukokuussa, että hänen oma taloutensa paranee seuraavan vuoden aikana. Kaksi kolmesta uskoi oman taloutensa pysyvän ennallaan ja harvempi kuin yksi kymmenestä arvioi sen huononevan. Kotitalouksista 63 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana ja 47 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa edullisena säästämiselle. Lainan ottamista piti toukokuussa kannattavana 73 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa.

Kuluttajien ostoaikomukset olivat toukokuussa vahvat. Kotitalouksista 41 prosenttia aikoi ulkomaan lomamatkalle seuraavan puolen vuoden aikana ja 10 prosenttia harkitsi auton ostoa. Myös harrastusvälineiden hankintaa sekä kodin kohentamista suunniteltiin innokkaasti. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana mietti 5 prosenttia kotitalouksista. Kuluttajista 45 prosenttia arvioi toukokuussa erilaisten kestotavaroiden ostamisen kannattavaksi. Kuluttajat ennustivat, että ensi vuoden toukokuun inflaatiovauhti on 1,6 prosenttia.

Lähes neljällä viidestä kotitaloudesta oli toukokuussa käytössään matkapuhelin. Mikrotietokoneen omisti kaksi viidestä kotitaloudesta ja yhdellä viidestä oli kotikoneyhteys Internetiin.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, toukokuu. Tilastokeskus