3.6.1999

Lisätietoja: Jarko Pasanen (09) 1734 3539, Mirja Laine 1734 3330
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kotimaisten sijoitusrahastojen määrä kasvoi viime vuonna yli 40 prosenttia

Suomessa rekisteröidyistä sijoitusrahastoista teki tilinpäätöksen viime vuodelta 114 rahastoa. Rahastoja oli 36 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

Sijoittaminen kotimaisiin sijoitusrahastoihin lisääntyi selvästi viime vuonna. Tilinpäätöksen tehneiden sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo kasvoi vuodessa lähes 60 prosenttia. Se oli viime vuoden lopussa 29,1 miljardia markkaa. Rahastojen ja niiden osuudenomistajien määrä lisääntyi kaikissa rahastotyypeissä. Kaikkiaan osuudenomistajien määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Samalla osuudenomistajalla voi olla osuuksia useassa rahastossa.

Eniten kasvoivat osakerahastot. Tilinpäätöksen tehneiden osakerahastojen määrä lisääntyi 79 prosenttia ja osuudenomistajien määrä 184 prosenttia. Myös osakerahastojen arvo kehittyi viime vuonna suotuisasti. Se kasvoi 86 prosenttia 10,2 miljardiin markkaan.

Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastoon sisältyvät Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot. Sijoitusrahastot 1998 -julkaisussa on tilastoitu vuonna 1998 tilinpäätöksen tehneet rahastot ja rahastoyhtiöt. Sijoitusrahastoista julkaistaan lisäksi tietoja neljännesvuosittain Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat -tilastossa.

Lähde: Sijoitusrahastot 1998. Tilastokeskus