3.6.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni 2 prosenttia joulu-helmikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 2 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Vuotta aikaisemmin liikevaihto kasvoi 8 prosentin vauhtia. Liikevaihdon vähenemiseen ovat vaikuttaneet etenkin alentuneet tuottajahinnat.

Koko liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa edelleen tasaisesti. Alan liikevaihto lisääntyi viime joulu-helmikuussa 31 prosenttia vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Autojen ja perävaunujen valmistuksessa liikevaihto kasvoi samana aikana 6 prosenttia, huonekalujen valmistuksessa ja muussa valmistuksessa 2 prosenttia sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa prosentin. Liikevaihto pieneni edelleen voimakkaasti perusmetallien valmistuksessa, kemian teollisuudessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa. Kaikkien näiden toimialojen liikevaihdon kehitykseen vaikutti tuottajahintojen huomattava lasku.

Liikevaihto kotimaassa kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa 31 prosenttia. Autojen ja perävaunujen valmistuksessa se lisääntyi 10 prosenttia. Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden liikevaihto kotimarkkinoilla kohosi edelleen hieman. Samoin kustantaminen jatkoi kasvuaan. Elintarviketeollisuustuotteiden vienti on laskenut jo vuoden 1998 puolivälistä lähtien, mutta nyt myös kotimaan liikevaihto väheni 3 prosenttia. Koko teollisuuden kotimaan liikevaihto väheni saman verran.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viime joulu-helmikuun aikana 4 prosenttia vuotta aiemmasta vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua oli puu- ja paperiteollisuutta sekä perusmetallien valmistusta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Eniten palkkasumma nousi sähköteknisessä teollisuudessa, 14 prosenttia.

>

Koko teollisuuden ja eräiden toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman muutos-% joulu-helmikuussa 1997-98 ja 1998-99*
Koko liikevaihto Kotimaan liikevaihto Palkkasumma
1997-98 1998-99 1997-98 1998-99 1997-98 1998-99
Koko teollisuus (TOL C, D, E) 8 -2 6 -3 7 4
Mineraalien kaivu 15 -10 16 -9 9 4
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 4 -6 3 -3 4 2
Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9 -2 6 1 3 3
Puu- ja paperiteollisuus 12 -12 4 -6 3 -1
Kustantaminen 5 -1 4 2 5 2
Öljytuotteiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja
kumi- ja muovituotteiden valmistus
5 -14 5 -12 7 2
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 25 -4 22 -1 19 6
Perusmetallien valmistus 9 -17 9 -18 8 -1
Metallituotteiden valmistus 17 0 13 -1 12 6
Koneiden ja laitteiden valmistus 5 1 7 -3 7 4
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 13 31 16 31 19 14
Autojen ja perävaunujen valmistus 9 6 13 10 13 3
Huonekalujen valmistus, muu valmistus, kierrätys 9 2 10 4 5 6
* Indeksin kolmen viimeisimmän laskentakuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastavasta ajankohdasta. Kolmen kuukauden keskiarvo tasaa satunnaisvaihtelua. Koko liikevaihto jakautuu kotimaan liikevaihtoon ja vientiin.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, helmikuu. Tilastokeskus (ei julkaisua)