8.6.1999

Lisätietoja: Samuli Rikama (09) 1734 3528
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Yritysten Internet-palvelujen tarjonta kasvaa

Yritykset ovat toistaiseksi olleet selvästi aktiivisempia itse käyttämään Internet-palveluja kuin tarjoamaan omia tuotteitaan tai palvelujaan markkinoille verkon kautta. Internetin käyttö yrityksen markkinointikanavana näyttää kuitenkin olevan tänä vuonna voimakkaassa kasvussa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä yrityksissä kartoittavan kyselyn ennakkotiedoista. Kyselyyn vastasi lähes tuhat vähintään 20 hengen yritystä useilta eri toimialoilta.

Kyselyn mukaan vuonna 1998 tietotekniikkaa käyttävistä vähintään 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä 90 prosentilla oli käytössään sähköposti ja 87 prosentilla Internet-yhteydet. Tänä vuonna noin 95 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioidaan olevan Internet-yhteys.

Internet-palvelujen tarjonta on tähän mennessä perustunut lähinnä kotisivuihin, joita oli vuonna 1998 noin 55 prosentilla Internetiä käyttävistä yrityksistä. Tämän vuoden aikana osuus noussee jo 80 prosenttiin.

Vuonna 1998 tai aiemmin joka viides yritys tarjosi kotisivuillaan mahdollisuuden tietokantojensa, kuten hinnastojen tai tuoteluetteloiden, tutkimiseen. Tänä vuonna saman mahdollisuuden antaa jo joka toinen yritys. Vain noin joka kuudes yritys tarjosi vuoden 1998 loppuun mennessä tuotteitaan tilattaviksi sähköisesti tai tarjosi verkossa myynnin jälkeisiä palveluja. Kuluvan vuoden aikana osuuksien odotetaan nousevan jo 40 prosenttiin.

Yritys Internet-palvelujen tarjoajana 1997-1999
%-osuus Internetiä käyttävistä vähintään 20 hengen yrityksistä

Internetin tietoturvaongelmat huolettavat eniten

Selvästi suurimpana Internetin käyttöön liittyvänä esteenä pidettiin tietoturvaongelmia mukaan lukien tietokonevirukset. Lähes 40 prosenttia vastanneista piti ongelmaa suurena ja vain alle 8 prosenttia katsoi, etteivät nämä aiheuta lainkaan ongelmia.

Tietoliikenteen hitautta, Internetiin liittyviä käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia tai heikkoa tietotekniikkaosaamista yrityksissä piti suurena ongelmana noin 15 prosenttia yrityksistä. Menetettyä työaikaa henkilöstön verkkosurffailun takia piti suurena ongelmana noin joka kymmenes yritys. Hieman useammin yritykset olivat kuitenkin sitä mieltä, etteivät nämä tekijät aiheuta lainkaan ongelmia.

Yrityksiltä kysyttiin erikseen myös verkkokaupankäyntiin liittyvistä esteistä. Asenteet verkkokaupan esteisiin liittyvät yrityksen kokemukseen tietotekniikan käytöstä. Tilauksia sähköisesti vastaanottaneet yritykset ilmoittivat selvästi muita Internetin käyttäjiä useammin, ettei verkkokauppaan liittyvillä esteillä ole lainkaan merkitystä.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yrityksissä, Tilastokeskus (ilmestyy lokakuussa 1999)