9.6.1999

Lisätietoja: Jarko Pasanen (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3354
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Yritysten luottokanta kasvuun viime vuonna

Yritysten luottokanta oli viime vuoden lopussa 202 miljardia markkaa. Edellisvuodesta kanta kasvoi 4 prosenttia eli 8 miljardia markkaa. Yritysten luottokanta alkoi kasvaa kuuden vuoden supistumisen jälkeen. Uusia luottoja yritykset nostivat viime vuonna 165 miljardia markkaa, mikä oli yli 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta. Tilasto kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

Viime vuoden lopussa koko luottokanta oli 785 miljardia ja yleisöluottokanta 491 miljardia markkaa. Koko luottokanta kasvoi vuodessa 7,8 ja yleisöluotot 5,3 prosenttia. Yleisöluottoihin ei lueta rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Yritykset ovat luottokantatilaston suurin luotonsaajasektori. Niiden 202 miljardin luottokanta oli 41 prosenttia yleisöluottojen kannasta. Suorat velkakirjalainat ovat luottokannassa yritysten pääasiallinen luottomuoto. Markkamääräisten velkakirjalainojen osuus yritysten luotoista oli viime vuoden lopussa 74 prosenttia. Markkamääräisiä joukkovelkakirjoja oli yritysten luottokannasta 7 prosenttia. Valuuttamääräisen velan osuus oli 10 prosenttia ja muiden luottomuotojen osuus 9 prosenttia.

Yritysten luotoista 56 prosenttia oli nostettu talletuspankeista. Työeläkelaitokset olivat toiseksi suurin luotonantajaryhmä. Niiden osuus yritysten luotoista oli viime vuoden lopussa 22 prosenttia. Muiden luottolaitosten osuus oli hieman alle 10 prosenttia. Muihin luottolaitoksiin kuuluvat muun muassa rahoitusyhtiöt ja kiinnitysluottopankit.

Lähde: Luottokanta 1998. Tilastokeskus