15.6.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 7,6 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 7,6 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Teollisuustuotannon kasvu oli edelleen elektroniikkateollisuuden varassa, jonka tuotanto lisääntyi 61 prosenttia. Muilla päätoimialoilla tuotanto laski huhtikuusta 1998.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pieneni huhtikuussa 2,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kemianteollisuuden tuotanto laski 2,9 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto 1,4 prosenttia. Muun metalliteollisuuden tuotanto väheni vajaat 5 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli huhtikuussa käytössä 86 prosenttia, mikä oli runsaat 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 90 prosenttia, metalliteollisuuden 89 prosenttia ja kemianteollisuuden 76 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa tuotanto kasvoi 6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 17 prosenttia. Kasvu oli elektroniikkateollisuuden ansiota, jonka tuotanto nousi runsaat 51 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto sen sijaan väheni 1,7 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto laski 3,4 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto vajaat 2 prosenttia viime vuoden tammi-huhtikuusta.

Suomen teollisuustuotannon runsaan 7 prosentin kasvu oli kansainvälisesti verrattuna varsin nopeaa. Yhdysvalloissa tuotanto kasvoi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 2 prosenttia. Venäjällä teollisuustuotanto kasvoi 1,5 prosenttia ja Saksassa 0,2 prosenttia. Japanissa tuotanto väheni lähes 2 prosenttia. Myös Englannissa tuotanto laski lähes 2 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, huhtikuu. Tilastokeskus