15.6.1999

Lisätietoja: Mari Suviranta (09) 1734 3501, Anssi Vuorio (09) 1734 2934
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Suviranta (09) 1734 3501
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaation nopeutuminen jatkui toukokuussa

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,4 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä huhtikuussa se oli 1,1 prosenttia.

Bensiinin kallistuminen ylläpiti inflaatiota

Bensiinin kallistumisen vaikutus toukokuun inflaatioon oli 0,3 prosenttiyksikköä. Myös asuntojen hintojen sekä vuokrien nousun vaikutus oli huomattava. Elintarvikkeista ruokaperunan hinta nousi ja kahvin hinta laski viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Kahvin halpenemisen lisäksi inflaatiota hillitsi edelleen korkojen lasku.

Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia. Eniten tähän vaikutti vuokrien kohoaminen. Valmismatkojen halpeneminen sekä korkojen lasku sen sijaan hillitsivät kuluttajahintaindeksin nousua huhtikuusta toukokuuhun.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100), toukokuu

104,7

1,4 %

0,2 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100), toukokuu

1 455

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), toukokuu

104,2

1,4 %

0,3 %

Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), huhtikuu

103,4

1,2 %

0,8 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-maiden inflaatio huhtikuussa 1,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden inflaatio oli huhtikuussa 1,2 prosenttia. Emu-maiden keskiarvo oli 1,1 prosenttia. Hitainta inflaatio oli huhtikuussa Itävallassa, missä hinnat nousivat 0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli 1,3 prosenttia.

Toukokuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 104,2 ja vuosimuutos 1,4 prosenttia. Huhtikuusta toukokuuhun indeksi nousi 0,3 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, toukokuu. Tilastokeskus.