17.6.1999

Lisätietoja: Virpi Minkkinen (09) 1734 2963

Kulttuurialan yrityksiä lähes 12 000

Kulttuurialan yrityksiä oli vuonna 1997 kaikkiaan 11 745, mikä on 5,5 prosenttia Suomen liikeyrityksistä. Kulttuurialan yritykset ovat sekä henkilömäärältään että liikevaihdoltaan keskimääräisesti muita yrityksiä pienempiä. Vuonna 1997 ne työllistivät keskimäärin 5 henkilöä ja niiden liikevaihto oli keskimäärin 3,5 miljoonaa markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja opetusministeriön yhteishankkeena laaditusta kokoomajulkaisusta Kulttuuritilasto 1999.

Kulttuurialan työntekijöiden määrä kasvoi vuosien 1970 - 1995 välisenä aikana 3 prosenttia, kun koko työllinen työvoima supistui 9 prosenttia. Vuonna 1995 kulttuuriammateissa työskenteli noin 90 000 henkeä, mikä oli 4,7 prosenttia koko työllisestä työvoimasta. Naisten osuus on kasvanut muun muassa taideammateissa.

Kirjastojen määrä vähentynyt

Suomessa on noin 1 200 yleisten kirjastojen toimipistettä. Kirjastotoimipisteiden väheneminen jatkui viime vuonna, jolloin niiden määrä supistui 24:llä edellisvuodesta.

Koko 1990-luvun jatkunut lainausten määrän kasvu taittui vuonna 1997. Tuolloin yleisistä kirjastoista otettiin noin 102 miljoonaa kotilainaa, mikä oli 2 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 1996.

Elokuvissakäynnit lisääntyneet 1990-luvun lopulla

Elokuvissakäyntien määrä on kääntynyt nousuun 1990-luvun lopulla. Viime vuonna suomalaiset kävivät elokuvissa keskimäärin 1,2 kertaa. Ensi-iltoja oli viime vuonna 152, joista kahdeksan oli kotimaisia. Ajanjaksolla 1995 - kesäkuu 1999 katsotuimmat kotimaiset elokuvat olivat Rukajärven tie (1999), Poika ja Ilves (1998) ja Häjyt (1999), jotka kaikki ylittivät 300 000 katsojan rajan alkuvuonna 1999.

Tilastokeskuksen kokoama julkaisu Kulttuuritilasto 1999 sisältää tietoja muun muassa kulttuurin rahoituksesta, kulttuurilaitoksista ja -tapahtumista sekä eri taiteenaloista. Taiteenaloista mukana ovat elokuva, kirjallisuus, kuva- ja valokuvataide, käsi- ja taideteollisuus, rakennustaide, teatteri, tanssitaide ja musiikki. Tilastotietoa on koottu monista eri lähteistä kuten taide- ja kulttuurialan laitoksista ja järjestöistä, keskusvirastoista ja opetusministeriöstä. Julkaisu on kokonaan suomen- ja englanninkielinen.

Lähde: Kulttuuritilasto - Cultural Statistics 1999. SVT, Kulttuuri ja viestintä 1999:2. Tilastokeskus.