17.6.1999

Lisätietoja: Eugen Koev (09) 1734 3397, Riitta Soininen (09) 1734 3451
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vuokrat nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,1 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat 2,5 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 3,6 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

Arava-asunnoista maksettiin vuokraa huhtikuussa keskimäärin 37 markkaa neliöltä kuukaudessa ja vapaarahoitteisista asunnoista 43 markkaa. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat keskimäärin noin 40 prosenttia korkeammat kuin muualla maassa.

Vapaarahoitteisten asuntojen uusissa vuokrasuhteissa vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 4,3 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Edellisvuotiseen verrattuna näiden vuokrien nousuvauhti on hidastunut. Pääkaupunkiseudulla uusien sopimusten vuokrat nousivat nopeammin kuin muualla maassa, keskimäärin 7,2 prosenttia. Uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokralaisen vaihtumista edellisen 12 kuukauden aikana.

Vuosikymmenen loppupuolella arava-vuokrat ovat nousseet vuosittain 2 - 3 prosenttia. Vapaarahoitteisissa asunnoissa nousuvauhti oli vuokrasääntelyn purkamisen jälkeen huipussaan vuonna 1997 eli keskimäärin 7,4 prosenttia. Vaikka vapaarahoitteisten vuokrien nousu on jatkunut, vauhti on puolittunut.

Vuokratiedot on saatu Tilastokeskuksen kyselytutkimuksesta ja Kansaneläkelaitoksen asumistukirekistereistä. Vuokra-asuntojen tiedot ovat väestörekisterijärjestelmästä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"


Keskimääräiset kuukausivuokrat alueittain huhtikuussa 1999, mk/m2

ALUE

Koko vuokra-asuntokanta

Uudet vapaarahoitteiset
vuokrasuhteet

Vapaarahoitteinen

Arava

Vuokra,
mk/m2/kk

Muutos, %
4/98 - 4/99

Vuokra,
mk/m2/kk

Muutos, %
4/98 - 4/99

Vuokra,
mk/m2/kk

Muutos, %
4/98 - 4/99

Koko maa

43,3

3,6

37,1

2,5

47,5

4,3

Pääkaupunkiseutu

54,9

5,5

41,9

2,7

62,0

7,2

Muu maa

39,3

2,6

35,2

2,4

43,3

3,1

Espoo

51,5

4,8

41,7

2,0

54,8

5,9

Helsinki

57,3

6,4

42,1

2,7

66,1

7,7

Hämeenlinna

43,3

..

37,1

..

47,0

..

Joensuu

45,1

1,6

36,9

1,1

48,3

2,8

Jyväskylä

46,4

5,1

37,4

2,6

50,3

6,4

Kotka

40,7

..

34,7

..

45,1

..

Kouvola

41,1

3,5

33,6

1,8

44,0

3,2

Kuopio

45,4

2,4

35,1

3,8

49,7

3,3

Lahti

41,4

3,1

35,1

2,7

45,2

4,2

Lappeenranta

43,8

3,8

36,3

1,7

48,6

3,0

Oulu

45,2

1,7

35,6

3,8

49,2

3,5

Pori

39,2

2,4

34,5

1,2

44,6

5,3

Rovaniemi

43,7

3,8

38,0

4,6

47,6

5,5

Seinäjoki

40,7

3,7

34,2

2,3

43,8

2,1

Tampere

47,2

4,0

36,9

4,3

51,8

5,1

Turku

45,6

3,0

35,3

2,9

48,7

2,3

Vaasa

42,6

2,0

36,2

2,8

47,4

3,1

Vantaa

48,4

2,3

41,3

3,4

53,4

5,9

Kehyskunnat 1

43,0

4,6

38,0

2,7

47,3

4,5

Kunnan asukasluvun mukaan

yli 100 000 asukasta

51,8

4,8

40,3

2,9

56,8

5,8

60 000 - 100 000 asukasta

43,2

3,3

35,7

2,7

47,5

4,8

20 000 - 59 999 asukasta

40,5

2,8

35,8

2,2

44,3

2,9

alle 20 000 asukasta

33,8

1,9

34,2

1,9

36,7

2,2

1 Kehyskuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti
.. = muutosprosenttia ei laskettu, koska alueesta ilmoitetaan erillistä tietoa ensimmäistä kertaa
Muutosprosentit on laskettu vertailukelpoisten asuntojen indekseistä, ei suoraan keskivuokrista.

Lähde: Vuokratilasto 1999. Asuminen 1999:3. Tilastokeskus
Lisätietoja internetissä:
http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/112asus_vuokrat.html