18.6.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Teollisuuden tuottajahinnat kallistuivat 0,4 prosenttia toukokuussa

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat kallistuivat Tilastokeskuksen mukaan huhtikuusta toukokuuhun 0,4 prosenttia. Nousun syynä olivat kohonneet selluloosan sekä värimetallien hinnat.

Viime vuoden toukokuusta teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,7 prosenttia, kun sähkö, kemikaalit, elintarvikkeet ja selluloosa sekä rauta- ja teräsmetallit halpenivat.

Tuontihinnat nousivat huhtikuusta toukokuuhun 0,3 prosenttia. Nousu aiheutui mineraalien, öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Tuontihinnat laskivat viime vuoden toukokuusta 3,1 prosenttia. Lasku johtui pääosin sähköteknisten tuotteiden, kemikaalien ja maataloustuotteiden hintojen halpenemisesta.

Sen sijaan vientihinnat laskivat huhtikuusta toukokuuhun 0,1 prosenttia. Lasku johtui paperin ja kartongin hintojen halpenemisesta.

Vientihinnat olivat toukokuussa 5,5 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin. Lasku aiheutui pääasiassa rauta- ja teräsmetallien, paperin ja kartongin, sähköteknisten tuotteiden sekä kemikaalien halpenemisesta.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi huhtikuusta toukokuuhun 1,3 prosenttia. Viime vuoden toukokuusta indeksi nousi 0,7 prosenttia, mikä johtui raakaöljyn kallistumisesta. Kokonaisindeksin vuosimuutos ilman energiaryhmää on edelleen lähes 12 prosenttia miinuksella.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi-
ja vuosimuutokset toukokuussa 1999, %

Indeksit

Pisteluku 5/1999

Muutos 4/99 - 5/99, %

Muutos 5/98 -5/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

97,0

0,4

-2,7

Vientihintaindeksi

93,5

-0,1

-5,5

Tuontihintaindeksi

95,9

0,3

-3,1

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

97,9

0,2

-2,1

Tukkuhintaindeksi

98,3

0,2

-2,1

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille eli verottomien hankintahintojen kehitystä. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, toukokuu. Tilastokeskus