23.6.1999

Lisätietoja: Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Autokaupan myynti kasvoi 7,5 prosenttia

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi 7,5 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 2,4 prosenttia viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä väheni 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi 2,1 prosenttia viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 2,4 prosenttia ja päivittäistavarakauppa väheni saman verran.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995 = 100

Indeksi 4/1999

Vuosimuutos, %
4/1998 - 4/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-4/1998 - 1-4/1999

Autokauppa

147,1

7,5

6,9

Tukkukauppa

113,6

-2,1

2,4

- yleistukkukauppa

130,4

2,1

7,9

Vähittäiskauppa

113,3

2,4

4,0

- tavaratalokauppa

122,3

2,4

4,7

- päivittäistavarakauppa

108,2

-2,4

2,1

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 huhtikuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-huhtikuuta edellisen vuoden tammi-huhtikuuhun.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, huhtikuu. Tilastokeskus